W SOBOTY Biblioteka czynna w godz. 9:00-19:00

Zapraszamy do:

  • Oddziału Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów,
  • Oddziauł Udostępniania Zbiorów Zwartych (I piętro, strefa wolnego dostępu),
  • Oddziału Udostępniania Wydawnictw Ciągłych (II piętro, strefa wolnego dostępu),
  • Oddziału Informacji Naukowej.
Skip to content