Dyrektor Biblioteki wita uczestników spotkania

Promocja nowej książki prof. Wiesława Cabana

26 lutego 2024 roku gościem Biblioteki Uniwersyteckiej UJK był prof. dr hab. Wiesław Caban. Historyk promował swoją najnowszą książkę pt. „Zesłańcy syberyjscy wobec powstania styczniowego. Sylwetki – poglądy – idee”, opublikowaną nakładem wydawnictwa DiG. – Praca jest dość specyficzna, ponieważ dotyczy Polaków, którzy spiskowali w latach 30. i 40. XIX wieku. Za to spiskowanie poszli na Syberię – tak o publikacji mówił prof. Wiesław Caban. Zarówno książka, jak i spotkanie promocyjne wpisują się w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Materiał Radia Kielce

Materiał Telewizji Świętokrzyskiej

Materiał Biblioteki Uniwersyteckiej UJK

Materiał Uniwersyteckiego Centrum Mediów UJK

Fot. M. Brzoza, A. Cedro