Opis zasobów

I. Bazy własne

Katalog Główny Biblioteki

Podstawowy katalog Biblioteki Uniwersyteckiej. Zawiera opisy i informacje o naszym głównym zasobie: książkach i czasopismach. Informacje o wszystkich książkach zakupionych po 2000 roku (bez względu na datę wydania!) znajdują się w katalogu. Informacja o części książek zakupionych przed 2000 r. znajduje się w katalogu kartkowym.
Przeglądać katalog może każdy, natomiast zamawianie możliwe jest dopiero po zapisaniu się do biblioteki.

Katalog prac doktorskich, licencjackich, magisterskich

Katalog ten współtworzony jest przez Archiwum UJK oraz Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej.
W bazie znajdują się opisy prac, które dostarczane są przez dziekanaty poszczególnych wydziałów UJK do Archiwum.

Bibliografia „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w prasie”

Bibliografia tworzona w Oddziale Informacji Naukowej BUK, początkowo w formie fiszek, obecnie wyłącznie w formie
bazy komputerowej. Rejestruje artykuły z prasy dotyczące Uniwersytetu, jego pracowników i studentów.

Zbiory Specjalne

Oddział Zbiorów Specjalnych gromadzi i udostępnia rękopisy, stare druki, dokumenty kartograficzne, grafikę, wydawnictwa bibliofilskie, nadbitki, mikrofilmy, dokumenty życia społecznego, wydawnictwa niezależne z lat 1976-1989.

Kolekcja nordycka

W skład kolekcji nordyckiej wchodzą książki poświęcone krajom nordyckim, w szczególności Skandynawii. Oprócz książek są tu druki ulotne, katalogi wystaw, nadbitki, mapy i plany dotyczące krajów nordyckich, w szczególności z zakresu nauk społecznych, takich dyscyplin jak: nauki polityczne, zarządzanie, stosunki międzynarodowe. Księgozbiór jest udostępniony w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Uniwersytecka 19, I piętro. Z kolekcji nordyckiej można korzystać wyłącznie na miejscu.

Biblioteka Cyfrowa UJK

Cyfrowa baza publikacji tworzona przez Bibliotekę. Dostęp do zbiorów, które znajdują się w domenie publicznej jest możliwy z sieci internet, natomiast pozostałe materiały, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępniane są w ograniczonym zakresie wyłącznie w Oddziale Informacji Naukowej.

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK

W Oddziale Informacji Naukowej tworzona jest „Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK”. Baza jest uzupełniana na bieżąco. Wszelkie uwagi, pomysły oraz zgłoszenia własnych publikacji do rejestracji w bazie prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej biblioteka.oin@ujk.edu.pl

II. E-źródła

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UJK bez korzystania z pinów, haseł czy loginów.
Dostęp do baz z komputerów domowych: zalecamy skorzystanie z klienta VPN „FortiClient VPN”.

AIP oraz APS

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) i American Physical Society (APS); należą do najbardziej liczących się wydawnictw seryjnych z dziedziny fizyki i chemii. W ramach konsorcjum zapewniony jest dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych, 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics) wraz z pełnymi archiwami (pakiet PROLA), oraz (od 2012 r.) 3 tytułów innych towarzystw naukowych (American Journal of Physics, Journal of Acoustical Society of America, Journal of Vacuum Science Technology A i B).

ClinicalKey

ClinicalKey – platforma dla klinicystów, wykładowców i studentów (ebooks, eJournals, Guidelines, etc) – dostep poprzez IP UJK + opcjonalnie rejetracja konta zdalnego w oparciu o adres email w domenie UJK @ujk.edu.pl
Instrukcja korzystania z bazy ClinicalKey
Dostęp do bazy ClinicalKey z komputerów domowych
ClinicalKey – Brochure

ClinicalKey Student

ClinicalKey Student – platforma dla studentów i wykładowców (textbooks, videos, images, etc) – dostep poprzez IP, konieczna rejestracja konta, w sieci IP, dodatkowa aplikacja do pracy offline.
Dostęp do bazy
Jak założyć konto ClinicalKey Student (korzystanie z bazy w 4 krokach)?
Access to the database
How to create an account, using the database?
ClinicalKey Student for Educators

Complete Anatomy

Complete Anatomy – platforma do nauki anatomii i nie tylko ( m.in. radiologia) – dostęp poprzez aplikację oraz kod wg załaczonych instrukcji (osobno dla wykładowców i studentow).
Pobierz instrukcję i kod aktywacyjny:
Complete Anatomy dla studentów
Complete Anatomy dla pracowników


EBSCO

Bazy EBSCO zapewniają dostęp do danych zgromadzonych w największym na świecie konsorcjum informacyjnym. Obejmują publikacje 79000 wydawców, w tym specjalistyczne, naukowe i komercyjne czasopisma pełnotekstowe. Serwis działający w ramach licencji krajowej zawiera kilkanaście pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych.
Dostęp do bazy EBSCO z komputerów domowych

Bazy pełnotekstowe EBSCO:

 • Academic Search Ultimate – zbiór recenzowanych naukowo czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo w dziedzinie astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, matematyki, farmakologii, zoologii i wielu innych.
 • Business Source Ultimate – kolekcja recenzowanych naukowo czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie.
 • eBook Open Access (OA) Collection – multidyscyplinarna kolekcja eBooków, tworzona w modelu Open Access, we współpracy z wydawnictwami naukowymi. Kolekcja oferuje dostęp do tysięcy tytułów o różnej tematyce, bez zabezpieczeń DRM.
 • Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, głównie z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów oraz raporty z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka oraz różnorakich problemów zdrowotnych.
 • MasterFILE Premier – wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, dotyczące ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza ponadto zawiera informatory, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych
 • MasterFILE Reference eBook Collection – zbiór książek elektronicznych o tematyce obejmującej historię, karierę, gotowanie, literaturę, genealogię, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, politykę, architekturę, naukę, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczno-emocjonalne, sport i podróże.
 • Newspaper Source – oferuje dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim, jak np.: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times czy Japan Times. Baza zawiera ponadto pełne teksty artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;
 • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;

Bazy bibliograficzne EBSCO:

 • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;
 • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 mln opisów bibliograficznych oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750 – zasób utworzony na podstawie bibliografii „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”. Baza zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach (napisanych w Europie przed rokiem 1750) dotyczących obu Ameryk.
 • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje tematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii czy wtórnego wykorzystania odpadów.
 • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz zawartość ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również profile autorów najczęściej indeksowanych w bazie.
 • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Ultimate. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE, AIDSLINE, BIOETHICSLINE oraz HealthSTAR.
 • OpenDissertations – ogólnodostępna baza stworzona w celu zapewnienia pomocy badaczom w wyszukiwaniu zarówno historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych.
 • Teacher Reference Center – udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków przeznaczonych dla pedagogów.

Wyszukiwarki EBSCO:


Emerald Publishing

Emerald Publishing jest jednym z wiodących światowych wydawców cyfrowych. Posiada ponad 2500 tytułów eBooków i portfolio ponad 300 czasopism autorstwa uznanych naukowców i liderów branży z ponad 150 krajów. Baza zawiera kolekcję książek i czasopism z zakresu: zarządzanie i finanse, marketing, kryminologia, media społecznościowe, socjologia, turystyka, zdrowie, HR, edukacja, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, inżynieria, polityka publiczna i zarządzanie środowiskiem.

IBUK libra

Serwis IBUK Libra – http://libra.ibuk.pl/, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz – dla zainteresowanych – inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.

JSTOR

JSTOR to wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa, utworzona w roku 1995 w celu umożliwienia bibliotekom instytucjonalnym dostarczania swym czytelnikom większej ilości zasobów, w wygodniejszy i szybszy sposób.
Platforma JSTOR zawiera ponad 2,600 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 100,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych.
JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.
Dostępne kolekcje czasopism i zasobów JSTOR przez IP UJK lub klienta VPN:
Arts & Sciences I
Arts & Sciences II
Arts & Sciences III
Arts & Sciences IV
Arts & Sciences V
Arts & Sciences VI
Arts & Sciences VII
Arts & Sciences VIII
Arts & Sciences IX
Arts & Sciences X
Arts & Sciences XI
Arts & Sciences XII
Arts & Sciences XIII
Arts & Sciences XIV
Arts & Sciences XV
Artstor Digital Library

LEX

Kompletny i aktualizowany zbiór prawa, orzecznictwa oraz piśmiennictwa prawniczego.

Lippincott Williams and Wilkins (czasopisma z medycyny):

Nature

Czasopismo elektroniczne wydawane przez Nature Publishing Group, działające w ramach licencji krajowej, która pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, zawiera publikacje z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.

Osmosis

Osmosis – platforma dla studentów i wykładowców (animowane fimy video, High Yield Notes, flashcards, USMLE questions) – dostęp poprzez link i rejestrację konta w oparciu o adres email w domenie UJK
Osmosis – Studenci
Osmosis – Wykładowcy
About Osmosis

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)

Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.

Polska Bibliografia Prawnicza (PBP)

Baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona i rozwijana w ramach projektu w programie Dialog MEiN.

Polska wersja tezaurusa MeSH

Polska wersja amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM), 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894, USA. Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline. Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.

Science

Czasopismo elektroniczne wydawane przez American Association for the Advancement of Science, działające w ramach licencji krajowej, która pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku. Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach z dziedziny biologii, genetyki, fizyki, biochemii, botaniki i zoologii oraz badań kosmosu.

Science Direct

Pełnotekstowa baza danych zawierająca artykuły z elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, działająca w ramach licencji krajowej. Obok pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w bazie znajdują się spisy treści, dane bibliograficzne oraz abstrakty. Baza obejmuje tytuły od 1995 r. z zakresu nauk technicznych, matematyki, fizyki i astronomii, informatyki, chemii, geologii, biologii, medycyny oraz częściowo z nauk humanistycznych i społecznych.

Scopus

Interdyscyplinarną bibliometryczna baza danych zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza działająca w ramach licencji krajowej zapewnia narzędzia do oceny dorobku naukowego. Pozwala na stworzenie raportu cytowań oraz określenie indeksu Hirscha.

Springer

Baza Springer to pełnotekstowa baza danych działająca w ramach licencji krajowej, która pozwala na przeszukiwanie czasopism wydawnictwa Springer w formie elektronicznej. Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny. Większość z nich jest w języku angielskim.

Taylor & Francis

Taylor & Francis to jeden z największych na świecie wydawców badań z otwartym dostępem, który subskrybuje ponad 2300 czasopism a także publikuje ponad 180 wysokiej jakości czasopism w pełnym otwartym dostępie obejmujących różne dyscypliny i obszary tematyczne takie jak: antropologia i archeologia, sztuka i nauki humanistyczne, biznes, zarządzanie i ekonomia, chemia, kryminologia i prawo, edukacja, biologia i nauki o ziemi, geografia, Inżynieria, informatyka i technologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, matematyka, fizyka, media, kultura i komunikacja, polityka, socjologia, sport i turystyka, medycyna, psychologia.

Web Of Science

Platforma Web of Knowledge oferowana przez firmę Thompson Reuters działa w ramach licencji krajowej oferując bazy Web of Science oraz Journal Citation Reports.
Web of Science umożliwia przeszukiwanie ponad 12 000 czasopism i 148 000 sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie.
Baza Journal Citation Reports® zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

Wiley-Blackwell

Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa działająca w ramach licencji krajowej. Obejmuje czasopisma z zakresu rolnictwa, akwakultury i nauki o żywności, architektury i planowania, biznesu, ekonomii, finansów i księgowości, chemii, informatyki i technologii informacyjnych, ziemi i środowiska, matematyki i statystyki, medycyny, psychologii, weterynarii.

III. Zasoby zewnętrzne

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.
Główną funkcją FBC jest wyszukiwanie proste i zaawansowane w istniejących i planowanych obiektach cyfrowych.

KaRo

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.Innymi słowy, gdy poszukujecie jakiejś książki, a w naszej Bibliotece jej nie ma, dzięki Karo łatwo i szybko możecie sprawdzić gdzie w Polsce można ją znaleźć.

NUKAT

NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych.Tutaj znajdziecie szczegółowe informacje bibliograficzne o danych tytułach oraz miejsce ich przechowywania.

Bibliografia książek polskich

Przewodnik Bibliograficzny jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz.W wersji elektronicznej PB książki rejestrowane są od 1973 roku, jeśli szukacie pozycji wydanej wcześniej, trzeba przejrzeć roczniki drukowane dostępne w Oddziale Informacji Naukowej.

Bibliografia artykułów z czasopism polskich

Bibliografia Zawartości Czasopism jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej.
Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce.W wersji elektronicznej BZCZ artykuły rejestrowane są od 1996 roku, jeśli szukacie pozycji wydanej wcześniej, trzeba przejrzeć roczniki drukowane dostępne w Oddziale Informacji Naukowej.