Opis zasobów

I. Bazy własne

 1. Katalog Główny Biblioteki
  Podstawowy katalog Biblioteki Uniwersyteckiej. Zawiera opisy i informacje o naszym głównym zasobie: książkach i czasopismach. Informacje o wszystkich książkach zakupionych po 2000 roku (bez względu na datę wydania!) znajdują się w katalogu. Informacja o części książek zakupionych przed 2000 r. znajduje się w katalogu kartkowym.
  Przeglądać katalog może każdy, natomiast zamawianie możliwe jest dopiero po zapisaniu się do biblioteki.
 2. Katalog prac doktorskich, licencjackich, magisterskich
  Katalog ten współtworzony jest przez Archiwum UJK oraz Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej.
  W bazie znajdują się opisy prac, które dostarczane są przez dziekanaty poszczególnych wydziałów UJK do Archiwum.
 3. Bibliografia „Uniwersytet Jana Kochanowskiego w prasie”
  Bibliografia tworzona w Oddziale Informacji Naukowej BUK, początkowo w formie fiszek, obecnie wyłącznie w formie
  bazy komputerowej. Rejestruje artykuły z prasy dotyczące Uniwersytetu, jego pracowników i studentów.
 4. Zbiory Specjalne
 5. Kolekcja nordycka
  W skład kolekcji nordyckiej wchodzą książki poświęcone krajom nordyckim, w szczególności Skandynawii. Oprócz książek są tu druki ulotne, katalogi wystaw, nadbitki, mapy i plany dotyczące krajów nordyckich, w szczególności z zakresu nauk społecznych, takich dyscyplin jak: nauki polityczne, zarządzanie, stosunki międzynarodowe. Księgozbiór jest udostępniony w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Uniwersytecka 19, I piętro. Z kolekcji nordyckiej można korzystać wyłącznie na miejscu.
 6. Biblioteka Cyfrowa UJK
  Cyfrowa baza publikacji tworzona przez Bibliotekę. Dostęp do zbiorów, które znajdują się w domenie publicznej jest możliwy z sieci internet, natomiast pozostałe materiały, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępniane są w ograniczonym zakresie wyłącznie w Oddziale Informacji Naukowej.
 7. Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK
  W Oddziale Informacji Naukowej tworzona jest „Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK”. Baza jest uzupełniana na bieżąco. Wszelkie uwagi, pomysły oraz zgłoszenia własnych publikacji do rejestracji w bazie prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej biblioteka.oin@ujk.edu.pl

II. E-źródła

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UJK bez korzystania z pinów, haseł czy loginów.
Dostęp do baz z komputerów domowych: Portal Zdalnego Dostępu UJK (z wyłączeniem dostępu do bazy Ebsco oraz ClinicalKey).

Dostęp z domu do bazy Ebsco oraz ClinicalKey

  1. EBSCO
   Bazy EBSCO zapewniają dostęp do danych zgromadzonych w największym na świecie konsorcjum informacyjnym. Obejmują publikacje 79000
   wydawców, w tym specjalistyczne, naukowe i komercyjne czasopisma pełnotekstowe. Serwis działający w ramach licencji krajowej
   zawiera kilkanaście pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych.
   Dostęp do bazy EBSCO z komputerów domowych

   Bazy pełnotekstowe EBSCO:


    • Academic Search Complete – najobszerniejsza baza wielodziedzinowa, obejmująca nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku.


    • Business Source Complete – najobszerniejsza baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca publikacje dotyczące marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu i handlu, raporty z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera profile przedsiębiorstw, profile autorów najczęściej cytowanych w bazie, wywiady z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz analizy ekonomiczne typu SWOT.


    • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;


    • Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, głównie z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;


    • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów oraz raporty z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka oraz różnorakich problemów zdrowotnych.


    • Master File Premier – wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, dotyczące ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza ponadto zawiera informatory, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych


    • Newspaper Source – oferuje dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim, jak np.: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times czy Japan Times. Baza zawiera ponadto pełne teksty artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;

   Bazy bibliograficzne EBSCO:


   • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;

   • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.


   • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 mln opisów bibliograficznych oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.


   • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje tematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii czy wtórnego wykorzystania odpadów.


   • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz zawartość ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również profile autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

  2. Springer


   Baza Springer to pełnotekstowa baza danych działająca w ramach licencji krajowej, która pozwala na przeszukiwanie czasopism wydawnictwa Springer w formie elektronicznej. Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny. Większość z nich jest w języku angielskim.

  3. Science Direct


   Pełnotekstowa baza danych zawierająca artykuły z elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, działająca w ramach licencji krajowej. Obok pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w bazie znajdują się spisy treści, dane bibliograficzne oraz abstrakty. Baza obejmuje tytuły od 1995 r. z zakresu nauk technicznych, matematyki, fizyki i astronomii, informatyki, chemii, geologii, biologii, medycyny oraz częściowo z nauk humanistycznych i społecznych.

  4. Wiley-Blackwell


   Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa działająca w ramach licencji krajowej. Obejmuje czasopisma z zakresu rolnictwa, akwakultury i nauki o żywności, architektury i planowania, biznesu, ekonomii, finansów i księgowości, chemii, informatyki i technologii informacyjnych, ziemi i środowiska, matematyki i statystyki, medycyny, psychologii, weterynarii.

  5. Web Of Science


   Platforma Web of Knowledge oferowana przez firmę Thompson Reuters działa w ramach licencji krajowej oferując bazy Web of Science oraz Journal Citation Reports.
   Web of Science umożliwia przeszukiwanie ponad 12 000 czasopism i 148 000 sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie.
   Baza Journal Citation Reports® zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

  6. Scopus


   Interdyscyplinarną bibliometryczna baza danych zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza działająca w ramach licencji krajowej zapewnia narzędzia do oceny dorobku naukowego. Pozwala na stworzenie raportu cytowań oraz określenie indeksu Hirscha.

  7. Nature


   Czasopismo elektroniczne wydawane przez Nature Publishing Group, działające w ramach licencji krajowej, która pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, zawiera publikacje z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.

  8. Science


   Czasopismo elektroniczne wydawane przez American Association for the Advancement of Science, działające w ramach licencji krajowej, która pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku. Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach z dziedziny biologii, genetyki, fizyki, biochemii, botaniki i zoologii oraz badań kosmosu.

  9. AIP oraz APS


   Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) i American Physical Society (APS); należą do najbardziej liczących się wydawnictw seryjnych z dziedziny fizyki i chemii. W ramach konsorcjum zapewniony jest dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych, 7 tytułów APS (Physical Review A, B, C, D i E, Physical Review Letters i Reviews of Modern Physics) wraz z pełnymi archiwami (pakiet PROLA), oraz (od 2012 r.) 3 tytułów innych towarzystw naukowych (American Journal of Physics, Journal of Acoustical Society of America, Journal of Vacuum Science Technology A i B).

  10. Polska Bibliografia Lekarska


   Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL. Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.

  11. IBUK libra


   Serwis IBUK Libra – http://libra.ibuk.pl/, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz – dla zainteresowanych – inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach, co sprawia, że oferta IBUK Libra jest unikatowa. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

   Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.

  12. ClinicalKey


   ClinicalKey – platforma dla klinicystów, wykładowców i studentów (ebooks, eJournals, Guidelines, etc) – dostep poprzez IP UJK + opcjonalnie rejetracja konta zdalnego w oparciu o adres email w domenie UJK @ujk.edu.pl
   Instrukcja korzystania z bazy ClinicalKey
   Dostęp do bazy ClinicalKey z komputerów domowych
   ClinicalKey – Brochure

  13. ClinicalKey Student


   ClinicalKey Student – platforma dla studentów i wykładowców (textbooks, videos, images, etc) – dostep poprzez IP, konieczna rejestracja konta, w sieci IP, dodatkowa aplikacja do pracy offline.
   Dostęp do bazy
   Jak założyć konto ClinicalKey Student (korzystanie z bazy w 4 krokach)?
   Access to the database
   How to create an account, using the database?
   ClinicalKey Student for Educators

  14. Emerald Publishing

   Emerald Publishing jest jednym z wiodących światowych wydawców cyfrowych. Posiada ponad 2500 tytułów eBooków i portfolio ponad 300 czasopism autorstwa uznanych naukowców i liderów branży z ponad 150 krajów. Baza zawiera kolekcję książek i czasopism z zakresu: zarządzanie i finanse, marketing, kryminologia, media społecznościowe, socjologia, turystyka, zdrowie, HR, edukacja, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, inżynieria, polityka publiczna i zarządzanie środowiskiem.

  15. Taylor & Francis

   Taylor & Francis to jeden z największych na świecie wydawców badań z otwartym dostępem, który subskrybuje ponad 2300 czasopism a także publikuje ponad 180 wysokiej jakości czasopism w pełnym otwartym dostępie obejmujących różne dyscypliny i obszary tematyczne takie jak: antropologia i archeologia, sztuka i nauki humanistyczne, biznes, zarządzanie i ekonomia, chemia, kryminologia i prawo, edukacja, biologia i nauki o ziemi, geografia, Inżynieria, informatyka i technologia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, matematyka, fizyka, media, kultura i komunikacja, polityka, socjologia, sport i turystyka, medycyna, psychologia.

  16. Osmosis

   Osmosis – platforma dla studentów i wykładowców (animowane fimy video, High Yield Notes, flashcards, USMLE questions) – dostęp poprzez link i rejestrację konta w oparciu o adres email w domenie UJK
   Osmosis – Studenci
   Osmosis – Wykładowcy
   About Osmosis

  17. Complete Anatomy
   Complete Anatomy – platforma do nauki anatomii i nie tylko ( m.in. radiologia) – dostęp poprzez aplikację oraz kod wg załaczonych instrukcji (osobno dla wykładowców i studentow).
   Pobierz instrukcję i kod aktywacyjny:
   Complete Anatomy dla studentów
   Complete Anatomy dla pracowników
  18. JSTOR
   JSTOR to wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa, utworzona w roku 1995 w celu umożliwienia bibliotekom instytucjonalnym dostarczania swym czytelnikom większej ilości zasobów, w wygodniejszy i szybszy sposób.
   Platforma JSTOR zawiera ponad 2,600 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 100,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych.
   JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.
   Dostępne kolekcje czasopism i zasobów JSTOR przez IP UJK lub klienta VPN:
   Arts & Sciences I
   Arts & Sciences II
   Arts & Sciences III
   Arts & Sciences IV
   Arts & Sciences V
   Arts & Sciences VI
   Arts & Sciences VII
   Arts & Sciences VIII
   Arts & Sciences IX
   Arts & Sciences X
   Arts & Sciences XI
   Arts & Sciences XII
   Arts & Sciences XIII
   Arts & Sciences XIV
   Arts & Sciences XV
   Artstor Digital Library

III. Zasoby zewnętrzne

 1. Federacja Bibliotek Cyfrowych
  Federacja Bibliotek Cyfrowych jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Serwis jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.
  Główną funkcją FBC jest wyszukiwanie proste i zaawansowane w istniejących i planowanych obiektach cyfrowych.
 2. KaRo
  Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.Innymi słowy, gdy poszukujecie jakiejś książki, a w naszej Bibliotece jej nie ma, dzięki Karo łatwo i szybko możecie sprawdzić gdzie w Polsce można ją znaleźć.
 3. NUKAT
  NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych.Tutaj znajdziecie szczegółowe informacje bibliograficzne o danych tytułach oraz miejsce ich przechowywania.
 4. Bibliografia książek polskich
  Przewodnik Bibliograficzny jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz.W wersji elektronicznej PB książki rejestrowane są od 1973 roku, jeśli szukacie pozycji wydanej wcześniej, trzeba przejrzeć roczniki drukowane dostępne w Oddziale Informacji Naukowej.
 5. Bibliografia artykułów z czasopism polskich
  Bibliografia Zawartości Czasopism jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej.
  Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce.W wersji elektronicznej BZCZ artykuły rejestrowane są od 1996 roku, jeśli szukacie pozycji wydanej wcześniej, trzeba przejrzeć roczniki drukowane dostępne w Oddziale Informacji Naukowej.
Skip to content