Biblioteka bez barier

Usługi dla Czytelników Czytelników z niepełnosprawnościami

Z myślą o Czytelnikach niewidomych i niedowidzących, Biblioteka oferuje:

 • dostęp do stanowisk wspomagających wyposażonych w sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku lub z niepełnosprawnością motoryczną,
 • usługę skanowania tekstu do postaci pliku tekstowego lub wydruku w brajlu oraz na papierze pęczniejącym,
 • dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – biblioteki cyfrowej dla studentów z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
 • przestrzeń udźwiękowioną.

Informacje na temat technologii informatycznych, wspierających Czytelników z niepełnosprawnościami, dostępnych w Bibliotece można uzyskać poprzez:

Jak zostać czytelnikiem Biblioteki?

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki należy się do niej zapisać. Chcąc skorzystać z udogodnień przysługującym osobom z niepełnosprawnościami należy przy zapisie okazać się dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności. Jako nasz Czytelnik masz możliwość wskazania dowolnej osoby (kolegi, koleżanki), która przez dany rok akademicki będzie mogła w Twoim imieniu korzystać z Biblioteki.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Uniwersytecka, wraz z największymi bibliotekami w Polsce, uczestniczy w projekcie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Jest to biblioteka cyfrowa dla studentów, którzy posiadają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku. Korzystanie z ABC jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa dostępna jest pod adresem: www.abc.uw.edu.pl

Przeglądać katalogi ABC może każdy, natomiast pobierać tylko zarejestrowani użytkownicy. Czytelnik rejestruje się w systemie samodzielnie, akceptując regulamin i wypełniając formularz rejestracyjny. Aktywacji konta dokonuje administrator profilu.

Usługa skanowania tekstu do postaci pliku tekstowego lub wydruku w brajlu oraz na papierze pęczniejącym

Zamówienie na usługę możesz złożyć osobiście lub za pomocą dysponenta.
Opracowaniu podlegają materiały w czarnym druku poprawnie rozpoznawane przez oprogramowanie OCR.
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od objętości danej pozycji i ilości zamówień aktualnie realizowanych.

Pracownia wspomagająca Biblioteki

Na pierwszym piętrze Biblioteki (pokój 2.28) usytuowana jest pracownia wspomagająca wyposażona w stanowiska komputerowe zawierające oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające.
Obsługa studentów:
Krzysztof Zagdan
e-mail: sebastian.grabek@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7887
poniedziałek – piątek w godz. 09:00 – 15:00

Wyposażenie pracowni wspomagającej:

 • Trzy stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku:
  • program udźwiękawiająco-powiększający (Jaws/Magic, NVDA/SuperNova);
  • skaner współpracujący z oprogramowaniem OCR (rozpoznawanie tekstu);
  • klawiatura powiększona;
  • jedno stanowisko wyposażono w linijkę i drukarkę brajlowską;
 • Stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnością motoryczną:
  • mysz SmartNav – mysz sterowana za pomocą ruchów głowy;
  • mysz piłka (trackball);
  • klawiatura Bigkeys LX – klawiatura z powiększonymi klawiszami (ramka ograniczająca);
  • klawiatura Intelikeys wraz z nakładką ograniczającą.
 • Urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku:
  • Autolektor – urządzenie czytające tekst drukowany w języku polskim i angielskim;
  • powiększalnik ekranowy stacjonarny (powiększenie do 30 razy, zmiana kontrastu, ruchomy stolik);
  • przenośne lupy elektroniczne (zamrażanie obrazu, zmiana kontrastu);
  • kopiarka cyfrowa A3;
  • wygrzewarka do papieru pęczniejącego Piaf.

System udźwiękowienia przestrzeni w Bibliotece