FAQ

 1. Wg jakiego porządku ułożone są książki?
 2. Co oznaczają paski na książkach?
 3. Gdzie mogę skorzystać z książki? Gdzie mam ją odłożyć?
 4. Gdzie jest ksero?
 5. Jak mogę korzystać z księgozbioru z kolekcji XIX wieku?
 6. Nie mogę znaleźć na półce żadnej pozycji z listy poleconej przez prowadzącego?
 7. Co trzeba zrobić żeby zapisać się do Biblioteki?
 8. Ile kosztuje zapis do Biblioteki a ile prolongata (przedłużenie) konta?
 9. Gdzie znajdują się prace licencjackie i magisterskie?
 10. Czy każdą pracę licencjacką/magisterską można wypożyczyć?
 11. Gdzie przechowywane są prace doktorskie?
 12. Czy mogę skorzystać ze zbiorów Biblioteki jeśli nie jestem zapisany/a?
 13. Czy mogę wypożyczyć książkę jeśli nie jestem zapisany do Biblioteki?
 14. Czy mogę korzystać ze zbiorów Biblioteki jeśli nie jestem studentem UJK?
 15. Gdzie dostanę książkę, która ma status „w opracowaniu”?
 16. Czy można mieć w domu dostęp do czasopism elektronicznych?
 17. Ile czasu można trzymać książkę z wypożyczalni?
 18. Jaki jest czas oczekiwania na zamówioną pozycję?
 19. Dlaczego nie mogę wypożyczyć czasopisma?
 20. Czy wszystkie książki i czasopisma są w Katalogu Głównym Biblioteki?
 21. Czy mogę skorzystać z karty koleżanki/kolegi?
 22. Czy mogę skorzystać z Biblioteki jeśli zapomniałem karty?
 23. Ile książek mogę wypożyczyć?
 24. Co mam zrobić jeśli zgubiłem książkę?
 25. Ile wynosi kara za przetrzymanie książki?
 26. Jak długo ważne jest konto czytelnika?
 27. Czy to, że mam legitymację studencką oznacza, że jestem zapisany do Biblioteki?
 28. Gdzie mogę podbić obiegówkę?
 29. Gdzie mogę uiścić należności wobec Biblioteki?

Materiałów bibliotecznych oznaczonych czerwonym paskiem nie wolno wynosić za bramki bezpieczeństwa!!!


 1. Wg jakiego porządku ułożone są książki?
  Książki ułożone są wg tzw. Znaku Wolnego Dostępu, który oparty jest na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Cały księgozbiór, zarówno na I jak i II piętrze, ułożony jest wg 10 podstawowych działów:
  • 0 dział ogólny
  • 1 filozofia, psychologia
  • 2 religia, teologia
  • 3 administracja, nauki społeczne, prawo
  • 5 matematyka i nauki przyrodnicze
  • 6 medycyna, nauki stosowane, nauki techniczne, rolnictwo
  • 7 sztuka, rozrywka, sport
  • 8 językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna, filologia
  • 9 archeologia, prehistoria, geografia, historia
   W poszczególnych działach (np.: 614, 355.1/.4) książki ułożone są w porządku alfabetycznym.
 2. Co oznaczają paski na książkach?
  • Kolory: żółty, niebieski i zielony oznaczają dziedzinę nauki.
  • Srebrnym paskiem oznaczony jest księgozbiór Oddziału Informacji Naukowej.
  • Czerwony pasek oznacza, że z książki można korzystać tylko na miejscu.
 3. Gdzie mogę skorzystać z książki? Gdzie mam ją odłożyć?
  Z materiałów bibliotecznych można korzystać w każdym wygodnym dla Czytelnika miejscu. Po skorzystaniu z danej pozycji należy odłożyć ją na najniższą półkę.
  Prosimy o nieustawianie samodzielne książek na półkach!
 4. Gdzie jest ksero?
  Do dyspozycji studentów, w strefie wolnego dostępu, są trzy „ekologiczne ksera”, czyli samoobsługowe skanery kopiujące materiały na pamięć przenośną.
 5. Jak mogę korzystać z księgozbioru z kolekcji XIX wieku?
  Księgozbiór ten jest dostępny w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej UJK. W przypadku chęci skorzystania z materiałów w wersji papierowej – jest to możliwe, ale wyłącznie poprzez złożenie rewersu kartkowego u dyżurującego bibliotekarza na I piętrze.
  Materiały w wersji papierowej z Kolekcji XIX wieku udostępniane są w Oddziale Zbiorów Specjalnych (II piętro).
 6. Nie mogę znaleźć na półce żadnej pozycji z listy poleconej przez prowadzącego!
  Po pierwsze: sprawdź w Katalogu Głównym czy Biblioteka zakupiła daną pozycję (zwykle tak jest). W kolumnie „Zasób” będzie określone piętro, gdzie dana pozycja się znajduje. Po kliknięciu w zasób, w kolejnej tabeli będzie kolumna „Znak wolnego dostępu” (np. 327(438)). Jest to dokładne wskazanie regału gdzie dana pozycja powinna się znajdować.
 7. Co trzeba zrobić żeby zapisać się do Biblioteki?
  • studenci I lub II stopnia UJK – należy z legitymacją studencką udać się do Wypożyczalni, gdzie zostanie założone konto czytelnicze.
  • studenci III stopnia UJK – podczas zapisu trzeba okazać legitymację oraz dowód osobisty.
  • pracownicy UJK – należy okazać dowód osobisty oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.
  • słuchacz studiów podyplomowych – należy posiadać dowód osobisty, zaświadczenie z dziekanatu, oraz dowód wpłaty.
  • uczestnik seminariów doktoranckich – należy okazać dowód osobisty, zaświadczenie od promotora oraz dowód wpłaty.
  • studenci szkół wyższych współpracujących z UJK – należy okazać legitymację studencką, dowód osobisty oraz dowód wpłaty.
  • pracownici szkół wyższych lub instytucji współpracujących z UJK – należy okazać zaświadczenie o zatrudnieniu, dowód osobisty oraz dowód wpłaty.
 8. Ile kosztuje zapis do Biblioteki a ile prolongata (przedłużenie) konta?
  • bezpłatnie dla studentów i pracowników UJK (zapis oraz prolongata)
  • 5 zł dla studentów i pracowników szkół wyższych i instytucji współpracujących z UJK, uczestników seminariów doktoranckich UJK, słuchaczy studiów podyplomowych UJK, oraz innych osób zapisanych za zgodą Dyrektora Biblioteki
  • nieodpłatne – pod warunkiem korzystania ze zbiorów wyłącznie w Wolnym Dostępie na miejscu.
 9. Gdzie znajdują się prace licencjackie i magisterskie?
  Prace licencjackie i magisterskie przechowywane są w Archiwum UJK.
 10. Czy każdą pracę licencjacką/magisterską można wypożyczyć?
  Nie. Żadnej pracy nie można wypożyczyć. Można jedynie skorzystać na miejscu. Obejrzeć można tylko taką pracę, na której nie widnieje napisana przez Autora adnotacja, że „pracy nie udostępnia się”.
  Informację tę można sprawdzić w katalogu prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.
 11. Gdzie przechowywane są prace doktorskie?
  Przed obroną prace wyłożone są we właściwej Jednostce UJK. Po obronie prace doktorskie przechowywane są w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz w Archiwum UJK.
 12. Czy mogę skorzystać ze zbiorów Biblioteki jeśli nie jestem zapisany/a?
  Tak, ale jedynie z zasobów Wolnego Dostępu na miejscu.
 13. Czy mogę wypożyczyć książkę jeśli nie jestem zapisany do Biblioteki?
  Nie. Osoby nie zapisane do Biblioteki mogą korzystać z jej zbiorów wyłącznie na miejscu.
 14. Czy mogę korzystać ze zbiorów Biblioteki jeśli nie jestem studentem UJK?
  Tak, ale jedynie z zasobów Wolnego Dostępu na miejscu.
 15. Gdzie dostanę książkę, która ma status „w opracowaniu”?
  Taką książkę zamawia się na tradycyjnym rewersie kartkowym.
 16. Czy można mieć w domu dostęp do czasopism elektronicznych?
  Tak. Szczegóły zdalnego dostępu. Zalecamy użycie metody wykorzystującej klienta VPN „FortiClient VPN”.
 17. Ile czasu można trzymać książkę z wypożyczalni?
  Studenci UJK wypożyczają książkę na 30 dni, pracownicy na 90 dni. Po upływie tego czasu istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia pod warunkiem, że książka nie została przetrzymana lub zamówiona przez innego czytelnika oraz termin ważności konta na to pozwala. Termin zwrotu książek przedłuża się w Wypożyczalni (nie wcześniej niż 5 dni przed końcem terminu) lub przez Internet na 1 dzień przed końcem terminu.
 18. Jaki jest czas oczekiwania na zamówioną pozycję?
  Książki zamówione drogą elektroniczną do wypożyczalni są gotowe do odbioru po upływie 30 minut. W Czytelni Pedagogicznej realizacja zamówienia trwa ok. 15 minut.
 19. Dlaczego nie mogę wypożyczyć czasopisma?
  Z czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.
 20. Czy wszystkie książki i czasopisma są w katalogu online?
  Nie. Książki i czasopisma wydane po 2000 roku w komplecie znajdują się w katalogu online. Aby upewnić się czy poszukiwanej pozycji na pewno nie ma w zbiorach Biblioteki należy sprawdzić także katalog kartkowy.
 21. Czy mogę skorzystać z karty koleżanki/kolegi?
  Nie. Kartę, czyli legitymację studencką traktujemy jak dowód osobisty. Nie wolno jej pożyczać osobom trzecim.
 22. Czy mogę skorzystać z Biblioteki jeśli zapomniałem karty?
  Tak, należy okazać dokument tożsamości.
 23. Ile książek mogę wypożyczyć?
  Studenci mogą wypożyczyć 10, doktoranci 15, a pracownicy UJK 20 pozycji.
 24. Co mam zrobić jeśli zgubiłem książkę?
  Najpierw należy zgłosić się do Wypożyczalni w celu uzyskania dokładnej informacji na temat zagubionej książki – autora, tytułu oraz miejsca i roku wydania. Należy postarać się odkupić dokładnie taką samą książkę jaką się zgubiło – musi się zgadzać wszystko: autor, tytuł oraz rok i miejsce wydania, a następnie udać się do Oddziału Gromadzenia. Jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, należy udać się do Oddziału Gromadzenia, gdzie uzyska się informację jaką książkę należy kupić w zamian tej zgubionej.
 25. Ile wynosi kara za przetrzymanie książki?
  Opłata za zwłokę w oddaniu książek wynosi 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień roboczy i jest automatycznie naliczana przez system biblioteczny. Opłata za upomnienie lub wezwanie do zapłaty wynosi 15 zł.
  Zgodnie z „Ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” NIE MA MOŻLIWOŚCI anulowania naliczonej kary (dotyczy to również pracowników naukowych).
 26. Jak długo ważne jest konto czytelnika?
  Konta zakładane są na rok akademicki czyli ważne są do 31 października kolejnego roku.
  Dla czytelników Za zgodą Dyrekcji konta zakładane są na rok kalendarzowy.
 27. Czy to, że mam legitymację studencką oznacza, że jestem zapisany do Biblioteki?
  Nie. Do Biblioteki należy się zapisać. Po wypełnieniu warunków opisanych w pytaniu nr 7 legitymacja studencka staje się jednocześnie kartą do Biblioteki.
 28. Gdzie mogę podbić obiegówkę?
  Obiegówkę należy podbić w wypożyczalni bibliotecznej (parter) przy ulicy Świętokrzyskiej 21e. Studenci wydziału pedagogicznego w pierwszej kolejności podbijają obiegówkę w Czytelni Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 11a. Proszę pamiętać o dowodzie osobistym!
 29. Gdzie mogę uiścić należności wobec Biblioteki?
  Należności wobec Biblioteki wpłaca się na indywidualne konta bankowe (studenci UJK) lub na konto Biblioteki (pozostali czytelnicy). Szczegóły w regulaminach i opłatach.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie zachęcamy do skontaktowania się z Biblioteką poprzez formularz kontaktowy.