Pierwszy raz w Bibliotece?

Udostępnianie zbiorów

Ze zbiorów Wypożyczalni i Wolnego Dostępu mogą korzystać:

 • pracownicy i studenci: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższego Seminarium Duchownego,
 • studenci studiów doktoranckich stacjonarnych UJK
 • uczestnicy studiów podyplomowych UJK oraz seminariów doktoranckich prowadzonych przez pracowników UJK
 • instytucji współpracujących z Uczelnią i Biblioteką,

Podstawą do wypożyczeń jest karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja studencka ważna do 31 października danego roku, z obowiązkiem corocznej, bezpłatnej aktualizacji (prolongaty). Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów w Wolnym Dostępie tylko na miejscu (nieodpłatnie).

Warunkiem zapisania się do Biblioteki Uniwersyteckiej i założenia konta czytelnika jest, stawienie się w Wypożyczalni, wypełnienie deklaracji, okazanie dowodu osobistego oraz innych dokumentów w zależności od kategorii użytkownika:

 • studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów doktoranckich stacjonarnych – legitymacja studencka (elektroniczna),
 • pracownicy UJK oraz emeryci i renciści – dokument stwierdzający zatrudnienie w Uczelni,
 • uczestnicy studiów podyplomowych i seminariów doktoranckich – zaświadczenie od promotora i wpłacenie kaucji,
 • osoby, które uzyskały prawo do korzystania ze zbiorów za zgodą dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej – wpłacenie kaucji,
 • studenci szkół wyższych współpracujących z Uczelnią – indeks z ważnym wpisem na rok akademicki,
 • pracownicy szkół wyższych współpracujących z Uczelnią i instytucji współpracujących z Biblioteką Uniwersytecką – legitymacja służbowa, lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

Maksymalna jednoczesna liczba wypożyczeń książek wynosi:

 • pracownicy UJK – 20 książek na okres 90 dni,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych – 10 książek na okres 30 dni,
 • studenci studiów doktoranckich stacjonarnych i seminariów doktoranckich UJK – 15 książek na okres 30 dni,
 • emeryci, renciści i inni – 10 książki na okres 30 dni.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu konto automatycznie zostaje zablokowane i rozpoczyna się naliczanie kary za każdy dzień zwłoki.

Książki zamówione do Wypożyczalni przez katalog komputerowy są do odbioru nie wcześniej niż po upływie 30 minut od momentu zamówienia. Następnie zamówione pozycje czekają na odbiór przez Czytelnika 2 dni (np. książki zamówione w poniedziałek można odebrać do środy włącznie).

Jeżeli nie potrafisz odnaleźć i zamówić samodzielnie szukanej pozycji, poproś o pomoc bibliotekarza.

Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem udostępniania i korzystania ze zbiorów, gdzie znajdzie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zbiorów BUK.

Katalogi

Katalog główny rejestruje wszystkie wydawnictwa zwarte nabyte przez Bibliotekę od 1992 roku i dużą część księgozbioru pozyskanego wcześniej. Baza jest sukcesywnie uzupełniana o pozycje z katalogu kartkowego. W bazie znajdują się również prenumerowane czasopisma.

Na wszystkie egzemplarze znajdujące się w katalogu online, zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez terminale w Bibliotece lub za pomocą dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przeglądać katalog może każdy. Zamawiać można jedynie po podaniu:

 • loginu (numer karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej),
 • hasła (ustalonego przy zapisywaniu się do Biblioteki Uniwersyteckiej).

Baza jest katalogiem wspólnym dla wszystkich jednostek Biblioteki Uniwersyteckiej. Informację, gdzie fizycznie znajduje się poszukiwana książka, Czytelnik odnaleźć może w kolumnie Zasób.

Przerwa w pracy katalogu online codziennie w godz. 02:00 – 03:00.

Katalogi kartkowe dostępne są w:

 • Bibliotece Uniwersyteckiej (II piętro) – katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych, katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych i seryjnych
 • Oddziale Zbiorów Specjalnych (II piętro) – stare druki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, mikrofilmy, druki ulotne, czasopisma II obiegu

Ww. katalogi prowadzone były do 1999 roku. Z katalogu kartkowego można zamawiać jedynie te pozycje, których nie ma w katalogu komputerowym. Pozycje zamówione z katalogu kartkowego są do odbioru po upływie minimum 3 dni od daty zamówienia.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczanie międzybiblioteczne krajowe oraz zagraniczne prowadzi Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej.
Warunkiem przyjęcia zamówienia przez wypożyczalnię międzybiblioteczną jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w odpowiednich bibliotekach:

 • na terenie Kielc – przy składaniu zamówień do bibliotek krajowych,
 • naukowych krajowych – przy składaniu zamówień do bibliotek zagranicznych;

oraz posiadanie aktualnej karty bibliotecznej lub studenckiej legitymacji elektronicznej. Sprowadzanie z bibliotek krajowych i zagranicznych książek oraz reprodukcji dokumentów, wymagające odpłatności, jest realizowane na koszt czytelnika.

Więcej informacji dotyczących zasad korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Masz pytania?

Sprawdź czy odpowiedź nie znajduje się w najczęściej zadawanych pytaniach.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zachęcamy do skontaktowania się z nami przez formularz kontaktowy.

Skip to content