Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla Czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej

 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:
  • wypożyczenia krajowe (książki, mikrofilmy, kopie artykułów) – jeśli pozycji nie ma w Bibliotece Uniwersyteckiej i czytelniach UJK oraz kieleckich bibliotekach),
  • wypożyczenia zagraniczne (książki, mikrofilmy, kopie artykułów) – jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach.
 • Jeżeli dana pozycja nie znajduje się w katalogu komputerowym, Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia katalogu kartkowego.
 • Realizacja zamówień krajowych trwa do miesiąca, zagranicznych do trzech miesięcy.
 • Zamówienia można składać na rewersach kartkowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Aby złożyć zamówienie należy podać dokładny opis bibliograficzny publikacji:
  • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
  • artykuł: tytuł czasopisma, tom, rocznik, autor artykułu, tytuł artykułu, strony, na których znajduje się artykuł;
 • Jednorazowo przyjmuje się:
  • od studentów – 4 zamówienia;
  • od doktorantów – 5 zamówień;
  • od pracowników naukowo-dydaktycznych – 8 zamówień.
 • Z zamówionych książek można korzystać tylko i wyłącznie w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej lub Oddziale Zbiorów Specjalnych UJK (termin zwrotu wypożyczonych materiałów określa biblioteka udostępniająca).
 • Pracownik Uczelni może otrzymać od Wypożyczalni Międzybibliotecznej rewersy do samodzielnej realizacji w bibliotekach krajowych. Wówczas sam wypożycza książkę lub mikrofilm i sam oddaje.
 • Czytelnik zobowiązany jest do:
  • pokrycia kosztów związanych z wykonaniem odbitek kserograficznych, skanów, mikrofilmów w/g rachunku wystawionego przez bibliotekę realizującą zamówienie
  • pokrycia kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów z bibliotek zagranicznych w/g rachunku wystawionego przez bibliotekę realizującą zamówienie. W przypadku braku rachunku Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem materiałów, zgodnie z aktualnym cennikiem pocztowym.
 • Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem udostępniania i korzystania ze zbiorów, gdzie znajdzie szczegółowe informacje dotyczące zamówienia pozycji z innych bibliotek.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom pulskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych.
 • Nie wypożycza się:
  • książek wydanych przed 1945 r.,
  • dzieł rzadkich i cennych,
  • gazet i czasopism,
  • wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych i prezencyjnych,
  • dzieł w złym stanie zachowania.
 • Biblioteka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały.
 • Szczegółowe informacje w regulaminie udostępniania i korzystania ze zbiorów.

Kontakt:

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Biblioteki Uniwersyteckiej
Uniwersytecka 19
Pokój 2.39
25-406 Kielce
Tel.: 41 349 71 66
E-mail: WMB@ujk.edu.pl

Skip to content