E-źródła dostęp testowy

  • Writefull — 6.11.-5.12.2023
  • Academic Research Source eBooks (do 31.01.2024 r.) – multidyscyplinarna kolekcja eBooków wiodących wydawnictw (m.in. Oxford University Press) z obszaru beletrystyki, sztuki i architektury, biznesu i ekonomii, informatyki, edukacji, inżynierii i technologii, medycyny, historii, prawa, religii, sportu, psychologii, nauk społecznych etc.
  • Academic Research Source eJournals (do 31.01.2024 r.) – baza udostępnia tysiące czasopism naukowych z kilkudziesięciu krajów dotyczących istotnych we współczesnym świecie zagadnień z obszaru trendów biznesowych, infrastruktury czy współpracy badawczej. Obejmuje m.in. takie dziedziny, jak rolnictwo i nauki o żywności, komunikacja i media, ekonomia, geografia, historia, polityka, nauka i technologia etc.
  • Education Source Ultimate (do 31.01.2024 r.) – niezbędne źródło wiedzy i praktyki z dziedziny oświaty począwszy od nauczania wczesnoszkolnego po edukację dla dorosłych. Zawiera pełne teksty blisko 2.500 czasopism oraz ponad 500 monografii i książek, w tym blisko 1,000 aktywnych czasopism pełnotekstowych, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych. Education Source Ultimate zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.
Skip to content