Regulaminy i opłaty

Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów:

Regulamin gromadzenia i udostępniania prac doktorskich:

Regulamin organizacyjny:

Opłaty:

UWAGA!!!
STUDENCI UJK WSZELKIE OPŁATY na rzecz Biblioteki takie jak: opłaty za nieterminowy zwrot książek oraz kaucje, ZOBOWIĄZANI SĄ WPŁACAĆ NA SWOJE KONTA INDYWIDUALNE.


Pozostali czytelnicy powinni uiszczać opłaty w bankach lub placówkach pocztowych na następujący rachunek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Bank Millenium
77 1160 2202 0000 0003 3977 3249

W tytule płatności należy wpisać:
Należności wobec Biblioteki
Karta nr XXXXX
W miejsce XXXXX wpisujemy numer naszej karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej.

Dowód wpłaty należy przechowywać w celu okazania pracownikowi Biblioteki.
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ INDYWIDUALNIE tzn. NA JEDNYM BLANKIECIE WPŁATY MOŻE DOKONYWAĆ TYLKO JEDNA OSOBA.

Skip to content