Godziny otwarcia

Biblioteka Uniwersytecka:

 • poniedziałek – piątek: 9:00 -19:00
 • sobota: 9:00 – 19:00
 • niedziela: 10:00 – 13:00

Oddział Zbiorów Specjalnych:

 • poniedziałek, środa, piątek: 9:00 -15:00
 • wtorek, czwartek: 9:00 -19:00
 • sobota: 9:00 – 14:00
 • niedziela: nieczynne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

 • poniedziałek, środa, piątek: 9:00 – 14:00
 • wtorek, czwartek: nieczynne
 • sobota: nieczynne
 • niedziela: nieczynne

Czytelnia Pedagogiczna – ul. Krakowska 11:

 • poniedziałek, środa, piątek: 9:00 – 15:00
 • wtorek, czwartek: 9:00 – 19:00
 • sobota: nieczynne
 • niedziela: nieczynne

Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej dostosowanych do kalendarza akademickiego (rok akademicki 2023/2024):

 • 1-5 listopada — nieczynne (2-3 listopada Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie dni wolnych od pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zmienione zarządzeniami nr 110/2023, 153/2023)
 • 12 listopada — nieczynne
 • 23-24 grudnia — nieczynne
 • 27-29 grudnia — 9:00 – 15:00
 • 30 grudnia – 2 stycznia — nieczynne (2.01. Zarządzenie nr 204/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni).
 • 7 stycznia — nieczynne
 • 29-30 marca — nieczynne
 • 1 maja — nieczynne
 • 2 maja — nieczynne (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
 • 4-5 maja — nieczynne
 • 19 maja — nieczynne
 • 31 maja — nieczynne (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
 • 1-2 czerwca — nieczynne
 • Lipiec
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  sobota – niedziela: nieczynne
 • Sierpień
  nieczynne
 • Wrzesień
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  sobota – niedziela: nieczynne

Biblioteka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.


Library opening hours

University Library:

 • Monday – Friday: 9 am – 7 pm
 • Saturday: 9 am – 7 pm
 • Sunday: 10 am – 1 pm

Department for Special Collection:

 • Monday, Wednesday, Friday: 9 am – 3 pm
 • Tuesday, Thursday: 9 am – 7 pm
 • Saturday: 9 am – 2 pm
 • Sunday: closed

Interlibrary Lending Department:

 • Monday, Wednesday, Friday: 9 am – 2 pm
 • Tuesday, Thursday: closed
 • Saturday: closed
 • Sunday: closed

Pedagogical Reading Room – Krakowska Street 11:

 • Monday, Wednesday, Friday: 9 am – 3 pm
 • Tuesday, Thursday: 9 am – 7 pm
 • Saturday: closed
 • Sunday: closed

Library opening hours are based on the academic calendar (academic year 2023/2024):

 • 1-5.11. 2023 — closed (2-3.11. – student’s day off – Ordinance no. 2/2023 of the Rector of Jan Kochanowski University in Kielce, issued on January 3, 2023)
 • 12.11.2023 — closed
 • 23-24.12.2023 — closed
 • 27-29.12.2023 — 9 am – 3 pm
 • 30.12.2023 – 2.01.2024 — closed (2.01. Ordinance no. 204/2023 of the Rector of Jan Kochanowski University in Kielce, issued on December 13, 2023).
 • 7.01.2024 — closed
 • 29-30.03.2024 — closed
 • 1.05.2024 — closed
 • 2.05.2024 — closed (a day off from studying)
 • 3-5.05.2024 — closed
 • 19.05.2024 — closed
 • 31.05.2024 — closed (a day off from studying)
 • 1-2.06.2024 — closed
 • July
  Monday – Friday: 9.00am – 3.00pm
  Saturday – Sunday: closed
 • August
  Monday – Friday: closed
  Saturday – Sunday: closed
 • September
  Monday – Friday: 9.00am – 3.00pm
  Saturday – Sunday: closed

The library is closed to readers for all national and church holidays.

Skip to content