Godziny otwarcia

Biblioteka Uniwersytecka:

 • poniedziałek – piątek: 9:00 – 19:00 (od października)
 • sobota: 9:00 – 14:00
 • niedziela: 10:00 – 13:00

Oddział Zbiorów Specjalnych:

 • poniedziałek: 9:00 – 15:00
 • wtorek: 9:00 -19:00
 • środa: 9:00 – 15:00
 • czwartek: 9:00 – 19:00
 • piątek: 9:00 – 15:00
 • sobota: 9:00 – 14:00
 • niedziela: nieczynne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

 • poniedziałek: 9:00 – 14:00
 • wtorek: nieczynne
 • środa: 9:00 – 14:00
 • czwartek: nieczynne
 • piątek: 9:00 – 14:00
 • sobota: nieczynne
 • niedziela: nieczynne

Czytelnia Pedagogiczna – ul. Krakowska 11:

 • poniedziałek: 9:00 – 15:00
 • wtorek: 9:00 -19:00
 • środa: 9:00 – 15:00
 • czwartek: 9:00 – 19:00
 • piątek: 9:00 – 15:00
 • sobota: nieczynne
 • niedziela: nieczynne

Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej dostosowanych do kalendarza akademickiego (rok akademicki 2022/2023):

 • 29-30 października — nieczynne
 • 31 października — nieczynne (Zarządzenie Rektora nr 108/2022)
 • 12-13 listopada — nieczynne
 • 23-24 grudnia — nieczynne
 • 27-30 grudnia — 9:00 – 15:00
 • 31 grudnia — nieczynne
 • 7-8 stycznia — nieczynne
 • 7-8 kwietnia — nieczynne
 • 29-30 kwietnia — nieczynne
 • 2 maja — nieczynne (Zarządzenie Rektora nr 2/2023)
 • 28 maja — nieczynne (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 9 czerwca — nieczynne (Zarządzenie Rektora nr 2/2023)
 • 10-11 czerwca — nieczynne
 • Lipiec
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  sobota – niedziela: nieczynne
 • Sierpień
  nieczynne
 • Wrzesień
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 15:00
  sobota – niedziela: nieczynne

Biblioteka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.


Library opening hours

University Library:

 • Monday – Friday: 9 am – 7 pm (from October)
 • Saturday: 9 am – 2 pm
 • Sunday: 10 am – 1 pm

Department for Special Collection:

 • Monday: 9 am – 3 pm
 • Tuesday: 9 am – 7 pm
 • Wednesday: 9 am – 3 pm
 • Thursday: 9 am – 7 pm
 • Friday: 9 am – 3 pm
 • Saturday: 9 am – 2 pm
 • Sunday: closed

Interlibrary Lending Department:

 • Monday: 9 am – 2 pm
 • Tuesday: closed
 • Wednesday: 9 am – 2 pm
 • Thursday: closed
 • Friday: 9 am – 2 pm
 • Saturday: closed
 • Sunday: closed

Pedagogical Reading Room – Krakowska Street 11:

 • Monday: 9 am – 3 pm
 • Tuesday: 9 am – 7 pm
 • Wednesday: 9 am – 3 pm
 • Thursday: 9 am – 7 pm
 • Friday: 9 am – 3 pm
 • Saturday: closed
 • Sunday: closed

Library opening hours are based on the academic calendar (academic year 2022/2023):

 • 29-30 October — closed
 • 31 October — closed (Rector’s Order No. 108/2022)
 • 12-13 November — closed
 • 23-24 December — closed
 • 27-30 December — 9.00am – 3.00pm
 • 30 December — closed
 • 7-8 January — closed
 • 7-8 April — closed
 • 29-30 April — closed
 • 2 May — closed (Rector’s Order No. 2/2023)
 • 28 May — closed (it’s a public holiday)
 • 9 June — closed (Rector’s Order No. 2/2023)
 • 10-11 June — closed
 • July
  Monday – Friday: 9.00am – 3.00pm
  Saturday – Sunday: closed
 • August
  Monday – Friday: closed
  Saturday – Sunday: closed
 • September
  Monday – Friday: 9.00am – 3.00pm
  Saturday – Sunday: closed

The library is closed to readers for all national and church holidays.

Skip to content