Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne Pracowników UJK w ostatnich latach – wybrane aspekty 

Z okazji 55-lecia powstania naszej uczelni odbył się wernisaż wystawy prezentującej przykłady bogatego dorobku naukowego i artystycznego pracowników UJK w ostatnich pięciu latach. 

Ekspozycja składa się z dwóch części.  

Pierwsza, zlokalizowana w holu na parterze budynku, poświęcona jest wybranym aspektom działalności naukowej i dydaktycznej badaczy z poszczególnych wydziałów UJK.  

Druga część wystawy to ekspozycja, przygotowana przez pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Galerii Uniwersyteckiej na I piętrze, gdzie artyści z tego Instytutu prezentują wybrane prace ze swojego bogatego dorobku artystycznego. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek. 

zdjęcia: K. Pronobis, M. Brzoza