2020-06-09

Biblioteka z kolejnym dofinansowaniem z MNiSW

Biblioteka Uniwersytecka po raz kolejny została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. MNiSW pozytywnie oceniło i zakwalifikowało do finansowania 2 wnioski w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – wsparcie dla bibliotek naukowych”. W efekcie Biblioteka otrzymała dofinansowanie na 2 projekty  w kwocie 246 279,80 zł. Wartość projektów ogółem to prawie 280 000,00 zł.

Projekty realizowane w latach 2020 -2021.

1.    Projekt pt.: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000 w językach obcych realizowany w ramach umowy nr SONB/SP/462297/2020.

Do zrealizowania jest zadanie, które ma charakter cykliczny - jest kontynuacją  (IV etapem) rozpoczętego w 2016 roku projektu mającego na celu wprowadzenie do obiegu naukowego oraz popularyzację jak największej ilości rekordów bibliotecznych dotyczących publikacji zwartych wydanych poza granicami kraju w językach obcych.

2.    Projekt pt.: Digitalizacja i udostępnienie online unikatowych zbiorów XIX-wiecznych realizowany w ramach umowy nr SONB/SP/462293/2020

Zadanie jest uzupełnieniem bardzo dużej digitalizacji wykonanej w ramach dwóch poprzednich projektów, której celem jest udostępnienie w internecie wszystkich posiadanych przez Bibliotekę Uniwersytecką egzemplarzy pozycji XIX-wiecznych.
Jest nam niezmiernie miło, że kolejne realizowane projekty przyczynią się do pozytywnego budowania wizerunki marki, którą jest Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach!

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki ma na celu  jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.
Program składa się z dwóch modułów:
- Popularyzacja nauki i promocja sportu
- Wsparcie dla bibliotek naukowych
Szczegóły na stronie internetowej.

Projekty dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Logo MNiSW

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158