2020-04-07

Multiwyszukiwarka E-ŹRÓDŁA

Zachęcamy do testowania  i korzystania z wyszukiwarki naukowej EBSCO Discovery Service (EDS), która zapewnia łatwy i skuteczny dostęp do źródeł elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej UJK (prenumerowanych i Open Access) na jednej platformie wyszukiwawczej.

Multiwyszukiwarka naukowa EBSCO EDS to narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych w jednym miejscu i w tym samym czasie.
Obecna konfiguracja testowa wyszukiwarki naukowej EDS uwzględnia:

  • zasoby z licencji krajowej: EBSCO, Elsevier/ScienceDirect, Wiley, Springer, Scopus, Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index), czasopisma Nature oraz Science;
  • zasoby z licencji konsorcyjnych oraz subskrybowane indywidualnie: IBUK Libra, AIP/APS, ClinicalKey;
  • bazy zasobów Open Access, w tym między innymi: ARIANTA, Federacja Bibliotek Cyfrowych, DOAJ (Directory of Open Access Journals), OpenAIRE, kolekcje Open Access dużych wydawców;
  • inne zasoby: NUKAT, BazTech.

 Najważniejsze właściwości EBSCO Discovery Service:

  • łatwy i skuteczny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki poprzez jedno okienko wyszukiwawcze;
  • możliwość wyszukiwania po tytułach czasopism, książek i publikacji;
  • opcja wyszukiwania według dziedzin;
  • pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost oraz z innych baz prenumerowanych przez Bibliotekę;
  • opcja zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny;
  • wyświetlanie powiązanych rezultatów wyszukiwani.

Multiwyszukiwarka EDS jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł.
Aby wyświetlić pełne teksty materiałów elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką (np. z domu) należy wejść przez Portal Zdalnego Dostępu lub wykorzystać klienta VPN FortiClient i postępować zgodnie z instrukcją na stronie.
Wszelkie uwagi na temat przydatności tego serwisu prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: biblioteka.oin@ujk.edu.pl


Testowanie multiwyszukiwarki potrwa do 30.06.2020 r.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158