Wystawa "Z kart historii Uczelni" w Bibliotece Uniwersyteckiej

W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 e można oglądać już wystawę będącą zalążkiem przyszłego Muzeum Uniwersytetu, którego ideę utworzenia podjął w obecnym roku JM Rektor UJK prof. Jacek Semaniak.

Na wystawie zatytułowanej: "Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego" zaprezentowano wybrane dokumenty, pamiątki i fotografie związane z działalnością Uczelni, począwszy od jej założenia w 1969 roku, po czasy współczesne. Prezentowana ekspozycja jest owocem i podsumowaniem pierwszego etapu prac powołanego, zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 17 czerwca 2014 roku, Zespołu ds. oceny wartości historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników. W skład tego Zespołu weszli pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej Andrzej Antoniak i Jolanta Drążyk oraz Archiwum UJK Monika Marcinkowska i Renata Matuszak z Archiwum Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Do zadań Zespołu należy: ocena wartości historycznych pamiątek przechowywanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, przejmowanie do Archiwum Uniwersyteckiego najcenniejszych historycznych pamiątek na podstawie protokołu przejęcia oraz koordynowanie projektów związanych z prezentowaniem historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu. To, co zdołano w ciągu kilku tygodni zgromadzić, przedstawiono na omawianej ekspozycji.

Na jej miejsce wybrano otwartą z jednej strony przestrzeń na parterze budynku Biblioteki, gdzie na powierzchni liczącej ponad 20 m² ustawiono 9 gablot, 2 duże przeszklone witryny i 2 stojące ścianki ekspozycyjne. Ponadto na trzech ścianach zawieszono 8 plansz. Materiały zaprezentowane na wystawie dotyczą nie tylko powstania Uczelni, czyli Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, ale również poszczególnych etapów jej funkcjonowania jako Wyższej Szkoły Pedagogicznej, następnie Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i wreszcie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wyłożono m.in. pisane ręcznie: „Kronikę Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 1969–1970”, księgę protokołów posiedzeń Senatu Uczelni z lat 1969–1971, „Album studentów” studiów dziennych Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Nie mogło zabraknąć w gablocie dotyczącej działalności dydaktycznej Uczelni dyplomu z numerem 1 wydanego przez Wyższą Szkołę Nauczycielską 30 marca 1972 roku. Dwie gabloty poświęcono działalności naukowej pracowników i studentów, a jedną doktoratom honoris causa nadanym wybitnym przedstawicielom świata nauki i kultury przez naszą Uczelnię. Na dwóch manekinach zaprezentowano najstarsze szaty władz naszej Uczelni, togę rektorską oraz togę dziekana Wydziału Pedagogicznego, ufundowane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w październiku 1973 roku. W jednej z gablot zaś umieszczono insygnia rektorskie: pierścień rektora WSP ufundowany ze składek rzemieślników województwa kieleckiego i wykonany w czynie społecznym „jako wyraz hołdu i szacunku rzemiosła dla nauki polskiej”, również z października 1973 roku oraz pierścień rektora AŚ. Na ścianie głównej zawieszono pierwszy sztandar Uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ufundowany przez społeczeństwo regionu w 1977 roku.
 
W ramach ekspozycji wyłożono również okolicznościowe medale i pamiątki związane z kolejnymi rocznicami powstania Uczelni, działalnością naukową, wydawniczą, współpracą z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz medale i puchary zdobyte na różnych zawodach przez studentów Uczelni.

Przygotowana wystawa jest pierwszą próbą pokazania wybranych zagadnień z wielowątkowej historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Mamy nadzieję, że idea gromadzenia i prezentowania historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników znajdzie uznanie wśród byłych i obecnych pracowników Uczelni, jej absolwentów i wystawa będzie stopniowo zmieniać swoje oblicze.
 
Jolanta Drążyk
data utworzenia: 19-11-2014
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158