Materiały konferencyjne


Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej: materiały konferencji naukowe, Kielce, 19–21 września 1996


Pod red. Henryka Suchojada
Kielce: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1996, 217, [5] s.
ISBN 83-907256-0-6


Biblioteka i informacja w systemie w edukacji: materiały konferencji naukowe, Kielce, 3–4 grudnia 1998


Pod red. Henryka Suchojada
Kielce: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999, 207, [5] s.
ISBN 83-907256-1-4


Skip to content