Wystawa fotografii „nie tylko GEOMETRIA” 

Powiązania sztuk, a zwłaszcza sztuk plastycznych z geometrią,  
są wielorakie. Perspektywa malarska (…) nie jest pierwszym zastosowaniem geometrii w sztuce. Ale wzajemne przenikanie geometrii i sztuki działa też w drugą stronę. (Jacek Gruszka)  

W trzeciej odsłonie projektu „Pokolenia” trzy grupy wiekowe pochyliły się nad tematem „nie tylko GEOMETRIA”. Spotkanie z najmłodszym zespołem studentów Uniwersytetu Dziecięcego UJK pod opieką Studenckiego Koła Naukowego Fotografii 210 Studio zaowocowało powstaniem fotografii non kamerowej czyli fotogramu. Młodzież wypełniała przedmiotami znalezionymi w przemyślany sposób – zgodnie z założeniami kompozycji – papier nasączony światłoczułymi solami żelaza (cyjanotypia). 

Następnie papier został poddany naświetleniu naturalnymi promieniami UV oraz wywołany w bieżącej wodzie. Powstały prace w kolorze błękitu pruskiego – nie tylko geometryczne, wybrane fotogramy zostały poddane koloryzacji. Wyniki warsztatów oraz pracy SKN 210 Studio i Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można oglądać w Galerii Biblioteki UJK do 23 kwietnia. 

Kuratorzy wystawy: dr Arkadiusz Sędek, Antoni Myśliwiec, Aneta Tkacz 

Opiekun Koła SKN Fotografii 210 Studio: dr Arkadiusz Sędek 

Opieka merytoryczna sekcji fotograficznej przy ŚUTW w Kielcach: Antoni Myśliwiec 

Identyfikacja wizualna: Anita Zuba 

Podziękowania dla Dominika Czarnota-Zdybicka (Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

Serdecznie zapraszamy! 

Skip to content