Writefull – narzędzie wspierające przygotowywanie tekstów w języku angielskim

Writefull (dostęp testowy) to program służący do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych. Poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Program sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, a także wskazuje brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.
Jest to rozwiązanie przygotowane na potrzeby akademickie!

Pakiet Writefull obejmuje:

  • Writefull for Word – sprawdza tekst pisany w programie Word, poprawia błędy językowe w zakresie gramatyki, leksyki, interpunkcji, pisowni i stylu językowego. Oferuje również bazę zwrotów zaczerpniętych z autentycznych tekstów naukowych
  • Writefull for Overleaf – umożliwia korzystanie z dodatku Overleaf, który działa bezpośrednio podczas pisania w edytorze LaTeX Overleaf; przeznaczony jest dla przeglądarki Chrome
  • Writefull Revise https://revise-ujk-edu-pl.writefull.ai – sprawdza dokument pod kątem gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Użytkownicy mogą przesłać dokument do programu Revise w formatach .docx, .doc albo .tex, następnie przejrzeć poprawki językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie
  • Writefull Cite https://cite-ujk-edu-pl.writefull.ai – sprawdza tekst pod kątem kompletności cytowania źródeł, wyróżniając zdania, które według Writefull Cite powinny zawierać przypisy. Writefull Cite to przydatne narzędzie, które zapewnia kompletność odwołań do źródeł, a także zmniejsza ryzyko odrzucenia propozycji lub artykułu przez redaktorów z powodu niekompletnych przypisów. Zmniejsza również ryzyko (nieświadomego) plagiatu.

Writefull for Word i Writefull for Overleaf wymagają instalacji wtyczki. W tym celu należ wejść na stronę: https://www.writefull.com/writefull-for-word i dalej w zakładkę „Products”. Następnie należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu wtyczkę i zainstalować ją. W kolejnym kroku otwieramy program MS Word, w którym powinniśmy już widzieć zakładkę „Writefull” oraz pole do rejestracji, której należy dokonać przy użyciu adresu mailowego z domeny @ujk.edu.pl. Rejestrację trzeba będzie zatwierdzić w swojej poczcie mailowej.

Szczegółowe funkcjonalności, instalacja i działanie programu opisane są na stronie producenta oraz w materiałach:

Czas trwania testu: do 5.12.2023 r.

W przypadku problemów, proszę kontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej: biblioteka.oin@ujk.edu.pl, tel. 41 3497177.

Skip to content