Uczestnicy spotkania

W Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowano „Spicilegium”

22 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się promocja reprintowego, monumentalnego wydania z komentarzami naukowymi, unikatowego, przez wiele lat uchodzącego za zaginiony rękopisu, pochodzącego z Morawskiego Ziemskiego Archiwum w Brnie (Czechy) z kolekcją źródeł do dziejów opactwa benedyktynów na Św. Krzyżu autorstwa francuskiego benedyktyna, w latach 1797-1802 bibliotekarza ze Św. Krzyża Gérarda Lefebvre’a de Lassus pt.: SPICILEGIUM (Kielce, Jedność 2023).

W spotkaniu połączonym z prezentacją projektu ZABYTKI DAWNEGO DZIEJOPISARSTWA ŁYSOGÓRSKIEGO / MONUMENTA HISTORICA ANTIQUIORA CALVOMONTANA uczestniczyli współautorzy opracowania rękopisu: prof. prof. Krzysztof Bracha (IH UJK Kielce), Marek Derwich (IH UWr Wrocław), Jerzy Kaliszuk (IHN PAN Warszawa) oraz prof. Mieczysław Mejor (IBL PAN Warszawa), dr Ewelina Kaczor (CSM KUL Lublin), Adam Cedro (UJK Kielce).

Spotkanie było transmitowane online na kanale YouTube UCM.

Skip to content