Terminy dostępu do testu zaliczeniowego ze szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku

Dla studentów I roku I stopnia kształcenia (studia licencjackie i inżynierskie) oraz jednolitych studiów magisterskich test będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni od 15 do 20 stycznia.

Dla studentów I roku II stopnia kształcenia (tych kierunków, które mają w programie studiów szkolenie biblioteczne) test będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni od 22 do 27 stycznia.

Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw