Eksponat dwie rzeźby – twarze ustawiony na podeście

PUNKTY STYCZNE – wystawa ASP w Krakowie i UJK

12 października Galeria w Bibliotece Uniwersyteckiej stała się źródłem inspiracji oraz unikalną sposobnością porównania lub skonfrontowania wielu ciekawych prac, które zostały zaprezentowane podczas wernisażu wystawy „PUNKTY STYCZNE”. Wydarzenie było okazją do spotkania Dziekana Wydziału Rzeźby Akademii Sztuki Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. dra hab. Jana Tutaja i Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Katarzyny Ziołowicz, prof. UJK. Władze rozmawiały o przyszłych wspólnych projektach między obiema jednostkami.

Materiał zrealizowany przez Uniwersyteckie Centrum Mediów UJK

Międzyuczelnianią wystawę prac z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Wydziału Sztuki UJK w Kielcach można oglądać do 18.11.2022 r. w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content