Projekty zrealizowane przez Bibliotekę UJK w latach 2020-2021

Materiał źródłowy i badawczy służący do prowadzenia badań naukowych z zakresu XIX – wiecznej myśli humanistycznej oraz nauk ścisłych zdigitalizowany!

W wyniku realizacji projektu „Digitalizacja i udostępnienie online unikatowych zbiorów XIX-wiecznych” powstała w Bibliotece Cyfrowej UJK kolekcja Digitalizacja i udostępnienie online unikatowych zbiorów XIX-wiecznych , w której jest opracowanych i udostępnionych 413 dokumentów elektronicznych. Udostępniona kolekcja online ma charakter wyjątkowy z uwagi na zakres oraz wielkość. Jej znaczenie naukowe nie ogranicza się tylko do ośrodka kieleckiego, ale ma charakter ogólnopolski. Projekt jest ważny ze względu na fakt zabezpieczenia najcenniejszych druków stanowiących dziedzictwo ogólnopolskiej (I. Krasicki, J. Słowacki, J. Korzeniowski, N. Żmichowska, S. Żółkiewski, J. A. Morsztyn) oraz ogólnoświatowej  (wymienić tu należy takich autorów jak: Edmund Lodge, Charles Dickens, Walter Scott, Nikolaj M. Karamzin, Artur Schopenhauer, George Eliot, Johann Wolfgang von Goethe, Ivan Aleksandrowic Goncarov) nauki i kultury XIX-wiecznej oraz wpisuje się w działania globalne mające na celu tworzenie przestrzeni badawczej poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do wiedzy zespołów naukowych pracujących w Europie i na całym świecie. Są tu najwybitniejsze dzieła polskich pisarzy tłumaczone na język angielski.
Więcej: Digitalizacja i udostępnienie online unikatowych zbiorów XIX-wiecznych.

Zakończono również realizację projektu pt. „Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki UJK – książki z lat 1950-2000”.  Upowszechnienie nauki poprzez utworzenie 5300 rekordów bibliograficznych oraz 1500 rekordów haseł kartoteki wzorcowej. Poszerzono dostęp do źródła informacji o posiadanych zbiorach bibliotecznych wydanych poza granicami kraju w językach obcych w latach 1950-2000 poprzez katalog NUKAT, KARO i katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej publikacji z następujących dziedzin nauki: humanistyczne, medyczne i nauk o zdrowiu, społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, rolnicze, teologiczne oraz sztuka.
Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa, program Ministra Edukacji i Nauki: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych.
Więcej: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego o projektach.

Skip to content