Seria: Prace BUK

Jest to ukazująca się nieregularnie pod redakcją Henryka Suchojada seria wydawnicza Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. Zapoczątkowała ją wydana w 2009 roku praca Joanny Nowak Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1969–2008).

Zgodnie z zamierzeniami w serii tej mają być publikowane prace monograficzne, edycje tekstów źródłowych ze zbiorów specjalnych Biblioteki oraz inwentarze rękopisów przygotowane przez pracowników Biblioteki.

Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969 – 2008

Autor: Joanna Nowak
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009
ISSN 2080-1394
ISBN 978-83-7133-425-2
Spis treści

Skip to content