Katalogi wystaw


Erberowie: przechadzka po wystawie


Opracowanie: Ewa Szląpek
Wydano: Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000
ISBN 83-907256-2-2


Sacrum: ekslibrisy i małe formy graficzne: wystawa ze zbiorów Biblioteki Akademii Świętokrzyskiej oraz kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów


Opracowanie: Ewa Szląpek
Wydano: Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2002
ISBN 83-907256-5-7


Jarosław Madej, Malarstwo: katalog wystawy „Zapiski z podróży – Ziemia Kielecka”


Opracowanie: katalogu Dominika Laprus, Ewa Szląpek
Wydano: Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2003
ISBN: 83-907256-6-6-5


Bajeczny świat grafiki tatrzańskiej: Tatry i górale w grafice XVII–XX wieku ze zbiorów Henryka Rączki: katalog wystawy, marzec –kwiecień 2004


Opracowanie: koncepcja wystawy i katalogu Henryk Rączka
Wydano: Kielce: Antykwariat Górski „Filar”, Akademia Świętokrzyska, 2004
ISBN: 83-88908-09-X („Filar”)
ISBN: 83-907-256-7-3 (AŚ)


Iwona Plucner, Pikselaki: wystawa grafiki, Kielce, luty–marzec 2005


Opracowanie: katalogu Katarzyna Janeczko
Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, [2005]
ISBN: 83-907256-8-1Skip to content