Inne


Księga pamiątkowa


Profesor Wacław Urban: historyk, publicysta, poeta
Pod red. Henryka Suchojada
Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, 2002, 144, [1] s., il.
ISBN 83-9072556-4-9


Skip to content