Czas obecny

Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, w którym z jednej strony jest przechowywany i udostępniany dorobek kulturowy przeszłości, z drugiej, jest współtworzona kultura współczesna. Biblioteka stanowi Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, w którym z jednej strony jest przechowywany i udostępniany dorobek kulturowy przeszłości, z drugiej, jest współtworzona kultura współczesna. Biblioteka stanowi centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury polskiej oraz europejskiej łączy się z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji. Biblioteka oferuje:

 • komfortowe warunki pracy umysłowej i przyjazną atmosferę w nowoczesnym, funkcjonalnym gmachu;
 • szeroki dostęp do ponad 600 tys. książek i czasopism w wersji drukowanej, w tym:
  • wolny dostęp do ponad 60 tys. książek;
  • wolny dostęp do 1 700 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych polskich i zagranicznych;
 • udogodnienia w wypożyczaniu (samowypożyczanie) i zwrocie książek (całodobowa wrzutnia);
 • dostęp do światowych zasobów informacji;
 • wysokiej klasy sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji osobom niepełnosprawnym;
 • miłą, profesjonalną obsługę przez wykwalifikowany personel udzielający zarówno praktycznych, jak i fachowych informacji.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2021 r.:

Zbiory tradycyjne

Ogółem w jednostkach inwentarzowych: 615 520, w tym:

 • 528 151 książek,
 • 74 869 czasopism (roczników wydawnictw ciągłych, polskich i zagranicznych),
 • 12 500 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej: 420, w tym:

 • 391 tyt. czasopism polskich,
 • 29 tyt. czasopism. zagranicznych.

Zbiory elektroniczne

Liczba publikacji udostępnionych w formie elektronicznej: 242 011, w tym:

 • 24 308 czasopism elektronicznych,
 • 213 334 książek,
 • 4 369 materiałów w Bibliotece Cyfrowej UJK.

Działalność usługowa

 • 10 wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i kulturalnym Biblioteka zorganizowała lub była współorganizatorem,
 • 130 osób oprowadzono łącznie w 6 zorganizowanych grupach,
 • 7 058 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece,
 • 21 000 ogólna liczba odwiedzin w Wypożyczalni.

Infrastruktura

 • 21 stanowisk do obsługi czytelników,
 • 58 stanowisk dostępnych dla czytelników,
 • 3 stanowiska komputerowe dla czytelników z niepełnosprawnościami (pracownia wspomagająca),
 • 318 miejsc do pracy,
 • 21 km półek.