Informacja Naukowa

Usługi Oddziału Informacji Naukowej:

  • Pomoc w wyszukiwaniu informacji i sporządzaniu zestawień bibliograficznych na podany przez Czytelnika temat.
  • Instruktaż w zakresie posługiwania się źródłami elektronicznymi.
  • Działalność informacyjna dotycząca zasobów innych bibliotek oraz placówek naukowych oraz lokalizacji trudno dostępnych materiałów.
  • Udzielanie informacji katalogowych oraz instruktaż dotyczący obsługi katalogu Aleph.
  • Sporządzanie analiz bibliometrycznych dorobku naukowego.
  • Pomoc w tworzeniu raportów cytowani oraz określaniu Indeksu Hirsha w oparciu o witrynę Web of Knowledge.
  • Rejestracja dorobku naukowego Pracowników UJK.
  • Potwierdzanie wykazu publikacji przy składaniu wniosku o awans.
  • Pomoc przy wprowadzaniu danych do systemu ORCID.
  • Pomoc przy tworzeniu Planów Zarządzania Danymi Badawczymi.

Zgłaszenie publikacji do rejestracji w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK

Oddział Informacji Naukowej zwraca się z uprzejmą prośbą do pracowników naukowych Uczelni o sprawdzanie, czy Bibliografia Publikacji rejestruje wszystkie Państwa prace.
Informacje o ewentualnych brakach prosimy zgłaszać na adres mailowy: biblioteka.oin@ujk.edu.pl

Dokładamy wszelkich starań aby opisy pojawiające się w bazie sporządzanie były z autopsji dlatego też zwracamy się z prośbą o dostarczanie do opracowania brakujących materiałów (skanów, oryginałów lub kopii) do Oddziału Informacji Naukowej.

Kontakt:

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytecka 19
25-406 Kielce
Tel.: 41 349 7177
E-mail: biblioteka.oin@ujk.edu.pl

Skip to content