Wzór opisu bibliograficznego

Publikacje wydane drukiem

Monografia

Nazwisko i imię autora: Tytuł: podtytuł. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. Tytuł, numer serii**. ISBN.

Przykład:
Bator-Bryła Monika: Public order and public safety – free movement of persons : the case law of CJEU. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. ISBN: 978-83-8180-138-6.

Rozdział w monografii

Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki. Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony (od-do) na których znajduje się rozdział. Tytuł, numer serii**. ISBN.

Przykład:
Wójcik Tomasz. Działalność społeczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1918-1939. W: Polska w XIX i XX wieku : społeczeństwo i gospodarka. red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013, s. 207-217. ISBN 978-83-7133-577-8

Michalska-Bracha Lidia, Caban Wiesław. Władysław Prażmowski i legenda „siódemki Beliny”. W: Ta, co nie zginęła… Dawny powiat pińczowski w wielkiej wojnie VIII 1914 – V 1915 : w 586 rocznicę nadania praw miejskich : materiały sesji naukowej 29 września 2014 r. red. Jolanta Opoka, Lidia Misztal. Pińczów : Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, 2014, 7-13, 52-53, 57. Pińczowskie Spotkania Historyczne, z. 18. ISBN 978-83-931921-4-4

Redakcja monografii / tomu wydawnictwa seryjnego

Nazwisko i imię redaktora (red.), Tytuł: podtytuł. Wydanie*. Miejsce wydania. Wydawca, rok wydania. Tytuł, numer serii**. ISBN.

Przykład:
Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz, Caban Wiesław, Michalska-Bracha Lidia (red.), Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. t. 1. Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. ISBN 978-83-7133-698-0 (całość) ISBN 978-83-7133-691-1 (t. 1)

Artykuł z czasopisma

Nazwisko i imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok, tom, numer (rocznik, zeszyt), strony (od-do) na których znajduje się artykuł. ISSN.

Przykład:
Nowak Joanna. O chronozofii, czasie i zegarach w syntetycznej prezentacji dwóch monografii z 2015 roku. Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej. 2017 T. 4-5, s. 299-307. ISSN 2353-3935.

Publikacje wydane online

Monografia

Nazwisko i imię autora książki. Tytuł [online]. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Tytuł, numer serii**. ISBN. Dostępny w: (należy podać doi; jeżeli nie ma doi to adres url)

Przykład:
Plaskura Paweł. Symulator mikrosystemów Dero v4.00 : metody i algorytmy obliczeniowe, modelowanie behawioralne, przykłady [online]. Piotrków Trybunalski : AIVA, 2013. e-ISBN 978-83-937245-1-2. Dostępny w: http://epub.aiva.pl/filerel.php/978-83-937245-1-2.epub/978-83-937245-1-2.pdf

Rozdział w monografii

Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki [online]. Redaktor. Wydanie*. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania, strony (od-do) na których znajduje się rozdział. Tytuł, numer serii**, ISBN. Dostępny w: (należy podać doi; jeżeli nie ma doi to adres url)

Przykład:
Barańska Paulina. „Starość nie radość, młodość nie wieczność” – obraz starości w Sieci. W: Starość nie jedną ma twarz : badania interdyscyplinarne nad starością [online]. red. Grzegorz Libor. [Będzin] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2017, s. 11, 77-93. e-ISBN: 978-83-7859-825-1. Dostępny w: https://www.e-bookowo.pl/imagesdb_298b75cdc137542448a6be419f664615.pdf

Artykuł z czasopisma

Nazwisko i imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma [online]. Rok, tom, numer (rocznik, zeszyt), strony (od-do) na których znajduje się artykuł. ISSN. Dostępny w: (należy podać doi; jeżeli nie ma doi to adres url)

Przykład:
Górska-Zabielska Maria. Głazy narzutowe Drawieńskiego Parku Narodowego i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki. Przegląd Geologiczny [online]. 2016 T. 64 nr 10, s. 844-847, 863. e-ISSN 2299-002X. Dostępny w: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2016/pazdziernik-6/4061-glazy-narzutowe-drawienskiego-parku-1/file.html

* jeżeli nie jest to pierwsze wydanie
** jeżeli występuje w publikacji


Wzór opisu bibliograficznego – wersja PDF

Skip to content