Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu pisemnego na sprzedaż używanych urządzeń do mikrofilmowania

Rozstrzygnięcie 31.01.2024.

Komisja przetargowa przeprowadziła przetarg pisemny dotyczący sprzedaży urządzeń do mikrofilmowania uwzględniając zasady wynikające z Zarządzenia nr 78/2017 Rektora UJK z dnia 28 lipca 2017 r. Zgodnie z zapisem § 17 w zw. z § 27 ust. 2 zd. 2 Załącznika (instrukcji) do zarządzenia Nr 78/2017 r. Rektora UJK z dnia 28 lipca 2017 r. i złożeniem oferty przez tylko jednego oferenta, przetarg nie doszedł do skutku, w związku z czym prowadzący przetarg w ciągu 7 dni ponownie wyznacza termin przetargu i ogłasza obwieszczenie o przetargu (Załącznik do zarządzenia Nr 78/2017 r. Rektora UJK z dnia 28 lipca 2017 r.).