Godziny otwarcia Biblioteki w okresie świąteczno-noworocznym

Funkcjonowanie Biblioteki w okresie świąteczno-noworocznym:

  • 23-24 grudnia — nieczynne
  • 27-29 grudnia — 9:00 – 15:00
  • 30 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024 — nieczynne (2.01. Zarządzenie nr 204/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni)
  • 6-7 stycznia — nieczynne

Christmas and New Year opening hours 2023 – 2024:

  • 23-24.12.2023 — closed
  • 27.-29.12.2023 — 9 am – 3 pm
  • 30.12.2023 – 2.01.2024 — closed (2.01. Ordinance no. 204/2023 of the Rector of Jan Kochanowski University in Kielce, issued on December 13, 2023)
  • 6-7.01 2024 — closed