Zbiory Specjalne

Oddział Zbiorów Specjalnych gromadzi i udostępnia rękopisy, stare druki, dokumenty kartograficzne, grafikę, wydawnictwa bibliofilskie, nadbitki, mikrofilmy, dokumenty życia społecznego, wydawnictwa niezależne z lat 1976-1989. Podstawą informacji o zasobie jest katalog kartkowy znajdujący się w czytelni Oddziału. Na razie tylko wybrane rodzaje zbiorów specjalnych objęte są opracowaniem komputerowym. W całości w bazie komputerowej znajdują się: księgozbiór podręczny, kolekcja książek wydanych poza cenzurą w latach 1976-1989, nadbitki, prace doktorskie ; wprowadzane są dokumenty kartograficzne, stare druki i druki muzyczne. Wszystkie materiały zamawia się na tradycyjnych rewersach (także te, których opisy znajdują się w katalogu komputerowym).

Rękopisy

Rękopisy

300 jednostek, w tym:

 • materiały pracowników nauki, kultury, artystów, działaczy społecznych
  (np. Władysława Kosterskiego-Spalskiego, Włodzimierza Gierowskiego,
  Edwarda Szylki, Stanisława Fornala, prof. Jana Hulewicza,
  prof. Wacława Urbana, dr. Adama Penkalli, Stefana Żechowskiego);
 • materiały źródłowe dotyczące regionu.
 • W opracowaniu znajduje się duży zespół archiwum domowego pisarza Emila Zegadłowicza, w tym rękopisy wielu jego utworów, materiały biograficzne oraz obszerna korespondencja.
 • Ostatnim cennym nabytkiem jest archiwum komitetu redakcyjnego Pism zebranych Stefana Żeromskiego (materiały warsztatowe m.in. prof. Zbigniewa Golińskiego, Władysławy Wasilewskiej i prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka związane z krytyczną edycją utworów, publicystyki i listów Stefana Żeromskiego).

Stare druki

Stare druki
 • 500 druków z XVI-XVIII wieku (najstarszy z 1514 r.) pochodzących
  z polskich i zagranicznych oficyn typograficznych.

Kartografia

Kartografia
 • 500 druków z XVI-XVIII wieku (najstarszy z 1514 r.) pochodzących
  z polskich i zagranicznych oficyn typograficznych.

Grafika, fotografie i wydawnictwa bibliofilskie

 • W skład tego zbioru liczącego blisko 5000 jednostek wchodzą ekslibrisy,
  grafika, wydawnictwa bibliofilskie (w tym wiele tek graficznych),
  fotografie oraz kolekcja dawnych pocztówek z Kielc i regionu.

Inne dokumenty

 • Mikrofilmy (głównie czasopisma i materiały źródłowe)
 • Zbiór książek, czasopism i innych dokumentów (ulotki, plakaty) wydanych poza cenzurą w latach 1976-1989
 • Materiały archiwalne związane z działalnością NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego w latach 1980-1989
 • Nadbitki publikacji, głównie pracowników naszej uczelni
 • Dokumenty życia społecznego związane z wydarzeniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi, gospodarczymi miasta i regionu oraz naszej uczelni
 • Rozprawy doktorskie obronione w UJK od 1991 roku
 • Wydawnictwa różne, w tym księgozbiór podręczny.
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158