Zamówienie skanu

 1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych skanowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów nie większe niż jeden arkusz wydawniczy (do 22 stron) (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Biblioteka wykonuje skany artykułów z czasopism, fragmentów książek i mikrofilmów odpłatnie (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Cyfrowa).
 3. Zamówienia realizowane są tylko dla osób posiadających aktywne konto w Bibliotece UJK.
 4. Zamówione materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych.

Administrator Pani/Pana danych osobowych – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK) – informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu,
 2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.ujk.edu.pl,
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem kontaktu lub do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać pisząc na adres buk@ujk.edu.pl,
 8. przysługuje Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

Zamówienie może być również złożone za pomocą drukowanego formularza u dyżurującego bibliotekarza.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158