Współpraca

Partnerzy w designie

W ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Wzgórzem Zamkowym a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Biblioteka rozpoczęła współpracę z działającym w strukturach Wzgórza Zamkowego Instytutem Designu. Planowane formy współpracy to m. in. organizacja wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów, wystaw, warsztatów edukacyjnych, artystycznych lub projektowych.

W Instytucie Designu mieści się biblioteka tematyczna "art & design", która promuje wartości i znaczenie designu oraz książki, liternictwa, plakatu i innowacyjnego opakowania. W czytelni dostępne są najnowsze wydania dotyczące ceramiki, szkła, wzornictwa, archiektury, grafiki projektowej, materiałów i technologii oraz historii i teorii. Dostępna jest prenumerata takich tytułów jak: Walllpaper, Interramus, Form, Mark, Frame, Elephant, 2+3D, Świat architektury.

Częścią Wzgórza Zamkowego jest także Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, w którym działa czytelnia gromadząca materiały m. in. z zakresu historii Kielc, historii regionu świętokrzyskiego, powstań narodowych, II wojny światowej. Posiada również książki IPN po 1945 r.

Korzystanie z obu czytelni jest bezpłatne.

NUKAT

Z chwilą uruchomienia w lipcu 2002 r. Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT - katalogu centralnego zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich, Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach jako jedna z pierwszych wśród 27 bibliotek w kraju i jako jedyna w regionie, rozpoczęła tworzenie rekordów bibliograficznych, zmieniając jakość swojej bazy lokalnej.

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT oparty jest na koncepcji zbiorowego katalogowania w bazie centralnej i udostępniania bibliotekom gotowych danych do kopiowania. Koordynację współkatalogowania i kontrolę wprowadzanych do NUKAT-u rekordów prowadzi zespół Centrum NUKAT w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach odpowiedzialną za współpracę jest mgr Edyta Brylska-Szmidt - edyta.brylska-szmidt@ujk.edu.pl, tel. 41 349 7183.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158