Szkolenie biblioteczne

Dodatkowy termin dostępu do testu

Od 23 lutego do 3 marca zostaną ponownie udostępnione w Wirtualnej Uczelni testy z przysposobienia/szkolenia bibliotecznego. Test wypełniają tylko ci studenci, którzy jeszcze go nie zaliczyli i nie mają wpisu zaliczenia.


Uwaga!
Przed rozpoczęciem szkolenia studenci proszeni są o zapoznanie się z „Informacjami ogólnymi o szkoleniu i warunkach zaliczenia”.

Terminy dostępu do testu zaliczeniowego z przysposobienia/szkolenia bibliotecznego

Materiały szkoleniowe

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158