Struktura

Pracownik  Oddział  Telefon E-mail
Adamczyk Justyna, mgr Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów – kierownik 41 349
7181
Adler Marta, mgr Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów 41 349
7181
Antoniak Andrzej, mgr Dyrektor 41 349
7155
Antoniak Magdalena, mgr Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw 41 349
7176
Balcerowska Dorota, mgr Oddział Czytelni Pedagogicznej – kierownik 41 349
6718
Bandrowski Adam, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7164
Basamania Anna, mgr Oddział Czytelni Pedagogicznej 41 349
6718
Białas Marek, mgr Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7179
Bieniaszewska Ewa, mgr Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów 41 349
7181
Brąś Ewa, mgr Sekretariat 41 349
7168
Brylska-Szmidt Edyta, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych – kierownik 41 349
7183
Chrobot Anna, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7164
Chruściel Katarzyna, mgr Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7180
Chutnik Teresa, mgr Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów – kierownik 41 349
7182
Cieślik Magdalena, mgr Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów – kierownik 41 349
7173
Detka Anna Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7179
Długosz Marta, mgr Oddział Informacji Naukowej 41 349
7177
Domańska-Nogajczyk Maria, mgr Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów 41 349
7173
Drążyk Jolanta, dr Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw – kierownik 41 349
7176
Gabryś Marcin, mgr inż. Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji – kierownik 41 349
7162
Gajda Krystyna Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7179
Gołda Urszula, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7171
Gołuzd Anna, mgr Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów 41 349
7182
Grzywna Monika, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7184
Guldon Małgorzata, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 41 349
7183
Hatys Renata, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 41 349
7183
Jamrożek Teresa, mgr Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów 41 349
7181
Januszewski Radosław, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7164
Kacak Adam, mgr Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów – kierownik 41 349
7180
Klimaszewska Anna, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych – kierownik 41 349
7186
Kołomańska Marta, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7171
Kopeć Agnieszka, mgr Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów 41 349
7173
Kornecka-Mogielska Ewa, mgr Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów 41 349
7181
Kosno Bożena, mgr Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów 41 349
7182
Kowalik Wioletta, mgr Oddział Informacji Naukowej 41 349
7177
Kowalski Piotr Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7180
Krokos Renata, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 41 349
7172
Król-Golda Katarzyna, mgr Oddział Informacji Naukowej – kierownik 41 349
7177
Lesiak Andrzej Sekretariat 41 349
7169
Lubczyński Mariusz, dr Oddział Zbiorów Specjalnych – kierownik 41 349
7175
Łojek Ewelina, mgr Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji 41 349
7157
Łojek Anna, mgr Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 41 349
7166
Majkowska Aldona, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7171
Nowak Joanna, mgr Oddział Informacji Naukowej 41 349
7187
Pękalska Jolanta, mgr Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7179
Regulska Justyna, mgr Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów 41 349
7173
Rudawska Ewa, mgr Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów 41 349
7180
Rutkiewicz Ewa, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 41 349
7172
Siudak Danuta, mgr Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji 41 349
7161
Śmietańska Dorota, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych 41 349
7171
Tkacz Aneta, mgr Oddział Zbiorów Specjalnych 41 349
7175
Wicha Karolina, mgr Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej 41 349
7159
Wilczkowski Jacek, mgr inż. Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji 41 349
7163
Wójcik Tomasz, dr Oddział Informacji Naukowej 41 349
7177
Zaborek Katarzyna Sekretariat 41 349
7155
Zegadło Marcin, mgr Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 41 349
7172
Ziółkowska Katarzyna, mgr Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów 41 349
7173
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158