Seria: Prace BUK

Jest to ukazująca się nieregularnie pod redakcją Henryka Suchojada seria wydawnicza Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. Zapoczątkowała ją wydana w 2009 roku praca Joanny Nowak Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1969–2008).

Zgodnie z zamierzeniami w serii tej mają być publikowane prace monograficzne, edycje tekstów źródłowych ze zbiorów specjalnych Biblioteki oraz inwentarze rękopisów przygotowane przez pracowników Biblioteki.

Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969 - 2008

Okładka Monografii bibliograficznej Biblioteki Głównej

Autor: Joanna Nowak
Wydawca: Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochankowskiego, 2009
ISSN 2080-1394
ISBN 978-83-7133-425-2
Spis treści Monografii bibliograficznej Biblioteki Głównej UJK 1969-2008

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158