Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej określa Zarządzenie Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie określenia składu Rady Bibliotecznej.
W skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 wchodzą:

 1. dr hab. Marek Kątny prof. UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 2. dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
 3. dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – Wydział Humanistyczny,
 4. dr hab. Paweł Olszewski – Wydział Filologiczno – Historyczny,
 5. dr hab. Jerzy Prochowicz prof. UJK – Wydział Nauk Społecznych,
 6. dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 7. dr hab. n. o zdrowiu Edyta Suliga prof. UJK (Przewodniczący Rady) – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 8. dr Henryk Suchojad – Dyrektor Biblioteki,
 9. mgr Andrzej Antoniak – Zast. Dyrektora Biblioteki,
 10. mgr Justyna Adamczyk – Pracownik Biblioteki UJK,
 11. mgr Adam Bandrowski - Pracownik Biblioteki UJK,
 12. mgr Marta Długosz - Pracownik Biblioteki UJK,
 13. mgr Urszula Franas-Mirowska – Bibliotekarz Dyplomowany,
 14. mgr Adam Kacak - Pracownik Biblioteki UJK,
 15. mgr Zofia Kilarska - Bibliotekarz Dyplomowany,
 16. mgr Karolina Wicha - Pracownik Biblioteki UJK,
 17. mgr Agnieszka Kania – Samorząd Doktorantów,
 18. Kamila Usnarska – Samorząd Studentów,
 19. mgr inż. Artur Piwko – pracownik z głosem doradczym odpowiedzialny za wdrożenie i eksploatację komputerowego system bibliotecznego.
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158