Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

o rekordy przedmiotowe artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku.

O zadaniu

Umowa nr 635/P-DUN/2017

Zasób naukowy planowany do opracowania to artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku wydane w języku polskim oraz językach nowożytnych. Opracowanie zasobu naukowego pozwoli na rozbudowę bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o 5000 bibliograficznych rekordów przedmiotowych i 2000 rekordów haseł kartoteki wzorcowej artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Zadanie stworzy możliwość badaczom na całym świecie pozyskanie informacji o stanie badań nad dziejami szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku.

Cel ogólny

 1. Stworzenie w komputerowym katalogu BUK bibliografii przedmiotowej artykułów z czasopism stanowiącej źródło informacji dla badaczy historii politycznej, gospodarczej, religijnej, obyczajowej, kultury, sztuki i nauki regionu świętokrzyskiego.
 2. Umożliwienie dostępu przez katalog online do informacji o opublikowanych artykułach i stworzenie możliwości pełnego ich wykorzystania dla celów badawczo-informacyjnych przez kadrę naukowo-dydaktyczną z całego świata.

Cele szczegółowe

 1. Opracowanie 5000 bibliograficznych artykułów z czasopism i powiązanie ich z tytułem głównym czasopisma za pomocą powiązań LKR.
 2. Wprowadzenie do obiegu naukowego informacji o artykułach odzwierciedlających wyniki badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego zamieszczonych w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych.
 3. Wzrost wartości informacyjnej katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Katalogu Centralnego NUKAT.
 4. Powiększenie bazy rekordów bibliograficznych i bazy rekordów haseł wzorcowych będących kopiami katalogu centralnego NUKAT w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 5. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego szkół wyższych, poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy, w tym: nowa oferta dla wypożyczalni międzybibliotecznych w Polsce, wzrost atrakcyjności literatury oferowanej użytkownikowi/ pracownikowi naukowemu i dydaktycznemu przez Bibliotekę.
 6. Stworzenie wyodrębnionej bazy/kolekcji artykułów z czasopism dostępnej na stronach BUK z możliwością wyszukiwania poprzez szczegółowe hasła przedmiotowe i hasła wzorcowe.

Rezultaty

 1. Powstanie bazy liczącej 5000 bibliograficznych rekordów przedmiotowych oraz 2000 rekordów haseł kartoteki wzorcowej.
 2. Powiększenie ogólnej ilości rekordów pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym NUKAT.
 3. Posadowienie na serwerze BUK pełnego wykazu tytułów opracowanych artykułów z możliwością wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, autorskie i tytuły z odsyłaczem do tytułu i konkretnego numeru czasopisma.

Etapy zadania

Etap pierwszy: kwerenda naukowa

 • utworzenie strony www zadania
 • kwerenda Bibliografii Zawartości Czasopism i kwerenda czasopism ogólnopolskich i regionalnych pod kątem wyszukania artykułów dotyczących zadania.

Etap drugi: opracowanie formalne artykułów

 • tworzenie bibliograficznych rekordów przedmiotowych
 • tworzenie rekordów haseł wzorcowych
 • zapisywanie utworzonych rekordów w buforze systemu Virtua w odpowiednim statusie, zgodnie z rodzajem rekordu
 • kopiowanie zatwierdzonych rekordów z katalogu centralnego NUKAT do katalogu lokalnego Biblioteki
 • tworzenie powiązań w systemie Aleph pomiędzy rekordami analitycznymi a bibliograficznymi rekordami czasopism

Etap trzeci: opracowanie rzeczowe artykułów

 • tworzenie rekordów haseł wzorcowych jhp KABA i haseł rozwiniętych
 • zapisywanie utworzonych rekordów w buforze systemu Virtua w odpowiednim statusie, zgodnie z rodzajem rekordu
 • powiązanie haseł wzorcowych jhp KABA z rekordami analitycznymi artykułów w systemie VIRTUA

Etap czwarty: utworzenie kolekcji

Utworzenie bazy logicznej, w formie kolekcji rekordów przedmiotowych, dostępnej poprzez internetowy katalog Aleph. Baza logiczna stanowić będzie rodzaj filtrowania przed wyszukiwaniem/przeglądaniem.

Zespół

 • Koordynator zadania – Katarzyna Zaborek.
 • Kwerenda naukowa – mgr Justyna Adamczyk, mgr Andrzej Antoniak, mgr Ewa Rutkiewicz, mgr Marcin Zegadło.
 • Opracowanie formalne artykułów – mgr Edyta Brylska-Szmidt, mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys, mgr Renata Krokos.
 • Opracowanie rzeczowe artykułów – mgr Magdalena Cieślik, mgr Agnieszka Kopeć, mgr Wioletta Kowalik, mgr Justyna Regulska, mgr Katarzyna Ziółkowska.
 • Obsługa informatyczna – mgr inż. Marcin Gabryś.