Informacja Naukowa

Usługi Oddziału Informacji Naukowej:

  • Pomoc w tworzeniu zestawień bibliograficznych na podany przez Czytelnika temat. Pomoc w zebraniu materiałów do pracy dyplomowej obejmuje stworzenie bibliografii książek oraz artykułów z czasopism.
  • Działalność informacyjna dotycząca zasobów innych bibliotek oraz placówek naukowych oraz lokalizacji trudno dostępnych materiałów
  • Udzielanie informacji katalogowych oraz instruktaż dotyczący obsługi katalogu Aleph.
  • Pomoc w tworzeniu raportów cytowań w oparciu o witrynę Web of Knowledge.
  • Instruktaż w zakresie posługiwania się źródłami elektronicznymi.

Kontakt:

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytecka 19
25-406 Kielce
Tel.: 41 349 7177
E-mail: biblioteka.oin@ujk.edu.pl

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158