2021-05-19

REPOZYTORIUM UJK - właściwe miejsce na dane badawcze!

W Repozytorium UJK wszyscy pracownicy UJK mogą bez żadnych opłat deponować i udostępniać dane badawcze w postaci danych tabelarycznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych oraz wszelkich innych danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych.

Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi i jest wymagane przy realizacji projektów finansowanych m.in. przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki.

Każdy opublikowany w Repozytorium UJK zbiór danych otrzymuje indywidualny numer  – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytorium pozwala naukowcom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. Proces deponowania i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą dostępne w Repozytorium. W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze czy przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych czy komercyjnych.

Wszystkich zainteresowanych tematem udostępniania i zarządzania danymi badawczymi zachęcamy do zamieszczania materiałów w Repozytorium UJK.

Instrukcja samodeponowania publikacji w Repozytorium UJK

Graficzna instrukcja samodeponowania publikacji w Repozytorium UJK

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158