2021-05-10

Kolekcja starodruków

W ostatnich dniach Biblioteka Uniwersytecka wzbogaciła się o zbiór osiemnastowiecznych starodruków. Cenne nabytki – po opracowaniu – powiększą kolekcję starodruków Oddziału Zbiorów Specjalnych. Zbiór tworzy 20 starodruków, wydanych w latach 1705-1799, w oficynach wydawniczych Francji (13), Szwajcarii (3), Anglii (2), Holandii (1) i Niemiec (1); niemal wszystkie pozycje spisane zostały w języku francuskim, jedynie trzy tomy spisane zostały w innych językach (niemieckim i włoskim).

Przeważają dzieła znanych i cenionych autorów, wielokrotnie wznawianych i wydawanych w różnych językach (głównie literatura piękna i prace historyczne). Wśród nich: niemieckie wydanie (Berlin – Lipsk, 1777; z komentarzem Benedykta von Schirach) „Żywotów” Plutarcha, pojedyncze tomy wydań – francuskiego (Paryż, 1785) i włoskiego (Londyn, 1783) najwybitniejszego dzieła włoskiego poety i humanisty Torquata Tassa (1544-1595) „Gerusalemme liberata” („Jerozolima wyzwolona”), kilka tomów dwóch wydań (Paryż, 1753; Genewa, 1777) dzieła „Paradise Lost” („Raj utracony”), pióra angielskiego poety i pisarza Johna Miltona (1608-1674), tomy dwóch różnych wydań (Paryż, 1710; Paryż, 1799) dzieł francuskiego komediopisarza Moliera (1622-1673), jeden tom francuskiego wydania (Deux-Ponts, 1784) traktatu filozoficznego Monteskiusza (1689-1755) „De l’esprit des lois” („O duchu praw”),  czy przekład francuski (Reims, 1784) powieści angielskiego pisarza Henry'ego Fieldinga (1707-1754) „The History of the Adventures of Joseph Andrews and his Friend, Mr. Abraham Adams” ("Historia przygód Josepha Andrewsa i jego przyjaciela, pana Abrahama Adamsa"). Poza tym wśród zakupionych starodruków znajdują się dwa tomy korespondencji markizy de Sévigné (1626-1696), wydanych w Paryżu w 1754 roku (listy markizy odznaczały się niezwykłym pięknem i przez dziesięciolecia cieszyły się ogromną popularnością wśród czytelników) oraz tomy popularnych w swoim czasie dzieł  historycznych C. F. X. Millota (1726-1785) i J. J. Garniera (1729-1805).

Wszystkie zakupione starodruki są w dobrym stanie i prezentują się pięknie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki!

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158