2021-03-10

Nowości w Bibliografii Publikacji [Expertus]

Z przyjemnością przedstawiamy trzy nowe funkcjonalności w "Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK" (system Expertus):

1) Linkowanie do baz WOS i PubMed - jedno kliknięcie pozwala na przeniesienie się do rekordu w wybranej bazie i szybkie sprawdzenie ilości cytowań danej publikacji

2) Wyszukiwanie prac opublikowanych w otwartym dostępie (open-access)

3) Wyszukiwanie prac będących efektem projektów/grantów

W powyższych linkach znajdują się instrukcje wyjaśniające korzystanie z nowych funkcjonalności.

Prace nad bazą trwają ciągle; docelowo wszystkie rekordy będą uzupełnione o dostępne dane.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158