2021-01-27

Działania upowszechniające naukę podejmowane przez Bibliotekę

31 grudnia 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka  zakończyła drugi etap projektu pt. „Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011–2018) w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów – kontynuacja (etap II).”

W ramach zadania opracowano 5000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane bibliometryczne oraz hiperłącza do dokumentów online. Powiększono ogólną ilość rekordów pozostających w bazie. Baza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych: Bibliografia publikacji

Zapraszamy do korzystania!

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Przejdź do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158