2021-01-27

Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki UJK!

W 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka zakończyła drugi etap projektu pt. „Kontynuacja rozbudowy bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy analityczne artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych z rozszerzeniem o opracowania zamieszczone w publikacjach zwartych (zbiorowych) dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku – etap II”.

W ramach zadania opracowano 5000 bibliograficznych artykułów z czasopism i opracowań zwartych, powiązano artykuły z tytułem głównym czasopisma lub opracowania zwartego.

Baza pt. „Kielecczyzna do 1989 roku w artykułach” jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych  poprzez internetowy katalog Aleph Baza jest z możliwością wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, autorskie i tytuły z odsyłaczem do tytułu i konkretnego numeru czasopisma i opracowania zwartego.

Zapraszamy do korzystania!

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Przejdź do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158