2020-11-06

Karger Journals

Zachęcamy do testowania platformy Karger. Karger to wiodący wydawca biomedyczny międzynarodowych czasopism specjalistycznych i książek obejmujących podstawowe i kliniczne tematy badawcze z całego spektrum medycznego oraz pokrewnych dziedzin naukowych.

Oferuje:

  • Kolekcję biomedycznych pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Karger ze Szwajcarii
  • Najnowsze dane o postępie w naukach biomedycznych
  • Ponad 100 tytułów czasopism wraz z publikacjami Open Access, wszystkie tytuły recenzowane (większość na liście filadelfijskiej)
  • Omówienie najnowszych odkryć naukowych (w tym w badaniach klinicznych)
  • dostęp do numerów bieżących w trybie natychmiastowym - przed publikacją w wersji drukowanej (online first)
  • dostęp do serii książkowych

Tematyka:
Cytoligia, Dermatologia, Gastroenterologia, Genetyka / Biologia molekularna, Immunologia/Alergie, Nefrologia, Psychiatria/Psychologia, Neurologia /Neuronauki, Okulistyka, Onkologia, Endokrynologia, Położnictwo/ Ginekologia, Farmakologia, Hematologia, Chirurgia, Urologia, Układ oddechowy, Odżywianie, Neurobiologia, Pediatria, Mikrobiologia

Dostęp testowy trwa do 30 listopada 2020.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158