2020-03-26

Szanowni Użytkownicy!

Przypominamy, że również będąc w domu możecie korzystać ze wszystkich baz i źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej.
 
Instrukcja połączenia się z zasobami spoza sieci uczelni przez VPN dostępna jest pod linkiem: https://www.ujk.edu.pl/czasopisma.html
 
Jednocześnie informujemy, że na platformie IBUK dostęp do pełnych tekstów jest możliwy tylko dla wykupionych przez Bibliotekę pozycji.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158