Rok 2020 Rokiem Romana Witolda Ingardena

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa, ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Witolda Ingardena. Z tej okazji Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw Biblioteki Uniwersyteckiej przygotował wystawę.

„Rok 2020 Rokiem Romana Witolda Ingardena. Wystawa publikacji z okazji 50. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych polskich filozofów - Romana Witolda Ingardena.”

Znalazły się na niej różne publikacje, będące w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwszą z nich tworzą materiały pokazujące rodzinę Romana Witolda Ingardena, spojrzenie artystów malarzy na niego i jego małżonkę oraz twórczość związaną z jego filozofią. Tu wśród najstarszych wydań na uwagę zasługują np. „Szkice z filozofii literatury” z 1947 roku, wydane w Łodzi przez Spółdzielnię Wydawniczą „Polonista”. Drugą część tworzy m.in. korespondencja z Edith Stein, tłumaczenia Romana Witolda Ingardena oraz pojęcie czasu, dobra i wolności.

Wystawa mieści się w holu na parterze. Można ją oglądać do 29 lutego 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy!

 

data utworzenia: 22-01-2020
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158