Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki UJK!

W 2019 roku Biblioteka zakończyła trzeci etap „Rozbudowy bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000 w językach obcych – niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich (kontynuacja etap III)”.

W wyniku realizacji zadania powstała baza licząca 6000 rekordów bibliograficznych oraz 1500 rekordów haseł kartoteki wzorcowej. Powiększono ogólną ilość rekordów pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym NUKAT.

Przypominamy również o możliwości korzystania z bazy pt. „Artykuły z publikacji jednostek UJK”. Baza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych  poprzez internetowy katalog Aleph pod adresem https://lib.ujk.edu.pl Baza jest z możliwością wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, autorskie i tytuły z odsyłaczem do tytułu i konkretnego numeru czasopisma i publikacji zwartej. Powstała w wyniku realizacji zadania "Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy analityczne artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych, będących opracowaniami zbiorowymi, wydanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach". Opracowano 3 500 bibliograficznych artykułów z czasopism i publikacji z wydawnictw zbiorowych. Stworzono w komputerowym katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach bazę (kolekcję), stanowiącą źródło informacji o publikacjach naukowych z wielu dziedzin wiedzy (nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, prawnych, medycznych, itp.).  

W latach 2018-2019 Resort nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczył na zadania dotyczące rozbudowy bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane w Bibliotece, środki finansowe w wysokości
202 200,00 zł. Wartość dwóch zadań to prawie 240 000, 00  zł.

Zadania finansowane w ramach umowy nr 588/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

data utworzenia: 20-01-2020
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158