Cyfrowa oferta Biblioteki Uniwersyteckiej!

Ochrona i cyfryzacja najcenniejszych kolekcji ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach – to priorytet w polityce udostępniania unikatowych materiałów!

Wejdź i sam się przekonaj: Biblioteka Cyfrowa


Zbiory XIX-wieczne

Wydawnictwa drugiego obiegu (1976-1989)

Biblioteka Uniwersytecka od lat realizuje politykę cyfryzacji swych zbiorów XIX - wiecznych oraz dokumentów drugiego obiegu, w celu zabezpieczania cennych, unikatowych oryginałów, a umieszczanie ich cyfrowych kopii w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, traktuje jako skuteczny sposób ich popularyzacji i udostępniania. BC UJK jest źródłem danych dostarczanych do Federacji Bibliotek Cyfrowych, który to serwis jest zintegrowany z Europejską Biblioteką Cyfrową - Europeaną i wszelkie zasoby prezentowane w niej trafiają w globalny sieciowy obieg naukowy, poszerzając krąg swych odbiorców. Finansowanie procesów zabezpieczania dziedzictwa naukowego i kulturowego zawartego w swych zbiorach – Biblioteka opiera na dwóch filarach: budżecie własnym i prowadzonej w oparciu o ten budżet planowej digitalizacji zbiorów oraz na finansowaniu zewnętrznym, pozyskiwanym z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2018-2019 Resort nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczył na zadania dotyczące cyfryzacji, realizowane w Bibliotece, środki finansowe w wysokości 439 280,00 zł. Wartość dwóch zadań to prawie 500 000, 00 zł. Pierwsze zadanie to "Opracowanie, digitalizacja i elektroniczne udostępnienie polskich wydawnictw II obiegu z lat 1976-1989". Aż 355 000,00 zł Biblioteka Uniwersytecka pozyskała na kontynuację "Opracowania i digitalizacji zbiorów XIX wiecznych". Dzięki dotacji ministerialnej, Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o 2 200 dokumentów cyfrowych, z których mogą korzystać wszyscy Czytelnicy, bez uszczerbku dla tych zasobów. Wykonano ponad 400 tyś. skanów.

Zadania finansowane w ramach umowy nr 588/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

data utworzenia: 20-01-2020
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158