2019-08-26

Projekt DUN

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 856/P-DUN/2019 z dnia 03.07.2019 r. przyznano Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach środki finansowe na lata 2019 – 2020 w wysokości 238 900,00 zł na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 z dn. 25.07. 2019 r.).

1. Kontynuacja rozbudowy bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy analityczne artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych z rozszerzeniem o opracowania zamieszczone w publikacjach zwartych (zbiorowych) dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku – etap II.

2. Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011-2018) w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów – kontynuacja (etap II).

Wartość ogólna zadań: 274 735,00  zł

Realizacja zadań pozwoli na opracowanie 10 000 rekordów bibliograficznych, w tym:

  • opracowanie 5000 bibliograficznych artykułów z czasopism i opracowań z wydawnictw zwartych, powiązanie ich z tytułem głównym. Powiększenie  bazy  rekordów  bibliograficznych  i  bazy  rekordów  haseł  wzorcowych będących kopiami katalogu centralnego NUKAT w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Powiększenie  wyodrębnionej bazy/kolekcji artykułów z czasopism dostępnej na stronach BUK o nowe rekordy analityczne z możliwością wyszukiwania poprzez szczegółowe hasła przedmiotowe i hasła wzorcowe. Wprowadzenie  do  obiegu  naukowego  artykułów i opracowań z wydawnictw zwartych, stanowiących wyniki badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego zamieszczonych |w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, jak również wydawnictwach zwartych.


Katalog dostępny: https://lib.ujk.edu.pl

  • opracowanie 5000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane bibliometryczne oraz hiperłącza do dokumentów online. Powiększenie ogólnej ilości rekordów pozostających w bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów". Propagowanie wiedzy o dorobku piśmienniczym (naukowym, literackim i popularyzatorskim) pracowników UJK oraz innych osób, które poprzez afiliację wykazują związek z Uczelnią (np. doktoranci).  Upublicznienie informacji parametryzacyjnych, tj. danie możliwości tworzenia prostych i złożonych analiz bibliometrycznych i rankingów dla Uczelni, poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wybranych pracowników UJK.


Baza dostępna: http://expertus.ujk.edu.pl/index.php

Materiał filmowy przygotowany przez Joannę Orkisz-Golę/TVP3 Kielce dotyczący realizowanych zadań dostępny tutaj

Logo MNiSW

Zadania finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158