2019-05-20

100. rocznica urodzin pisarza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 - Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Świętokrzyskiej 21 e, w holu na parterze, od 20 maja do końca września czynna jest wystawa zatytułowana „TWÓRCZOŚĆ LITERACKA GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO. Wystawa okolicznościowa z okazji 100. rocznicy urodzin Pisarza ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach”.
Na ekspozycji zaprezentowano dorobek literacki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w tym kilka publikacji zawierających autografy Pisarza. Wśród najstarszych wydań na szczególną uwagę zasługuje utwór „Żywi i umarli: szkice literackie”, wydany w Rzymie, nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu w 1945 roku oraz jego pierwsze wydanie w Polsce. Ekspozycję uzupełniają listy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego m.in. do pracowników naszej Uczelni, materiały dotyczące sesji naukowych zorganizowanych w Kielcach na temat Jego życia i twórczości oraz pobytu Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach.

Warto dodać, że nasza Biblioteka zorganizowała do tej pory kilka wystaw poświęconych Pisarzowi. Wśród nich dwie w Domu Środowisk Twórczych z okazji Jego przyjazdu po ponad 50. latach nieobecności do Kielc w maju 1991 roku, a także ekspozycję towarzyszącą sesji naukowej, która odbyła się w dniach 25–27 września tego samego roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia aktualnej wystawy. Mamy nadzieję, że zachęci ona do lektury utworów naszego rodaka, kielczanina, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury na emigracji.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158